Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Sıvı Basıncı Formülü

Sıvı Basıncı Formülü

Sıvı Basıncı Formülü,  sıvı maddelerin de katılar ve gazlar gibi basınç oluşturma etkisine sahiptir. Sıvı basıncı, sıvı maddelerin ağırlıkları nedeni ile bulundukları kabın her noktasına uyguladığı etkidir. Bir sıvının basıncı; derinlik, yoğunluk ve yer çekimi ivmesi faktörlerine bağlıdır. Tüm sıvı maddeler içerisinde bulundukları cisme bir basınç uygularlar. Sıvı basıncı yüzeye her zaman dik olarak etki eder.  Denizde yüzdüğünüzü düşünün. Bu olayda derinlere indikçe üzerinizde olan suyun yaptığı basıncı hissedersiniz. Ne kadar derinde olursanız üzerinizde hissettiğiniz basınçta o kadar yüksek olur. 

Sıvı basıncı formülü; sıvı basıncını hesaplayabilmek için; 
 • Hesaplanacak noktanın derinliği
 • Sıvının yoğunluğu
 • Yer çekimi ivmesi değerleri bilinmelidir.
 • P: Sıvının basıncı (Pascal) (Pa)
 • H: Sıvının derinliği
 • D: Sıvının yoğunluğu
 • G: Yer çekimi ivmesi
 • P= h. D. G formülü ile hesaplanır.  Birbirine karışmayan iki sıvının kap tabanında oluşturduğu sıvı basınç formülü;
 • Psıvı= h1. D1. G + h2. D2. G ile hesaplanır.
Sıvı basıncı kabın her yönünde etkili olur; derinlikleri aynı noktalarda farklı yönlerde sıvı basıncını ölçtüğümüz zaman, basıncın her yönde eşit büyüklükte olduğunu görürüz. Burada derinliklerin aynı olması önemlidir.

Sıvı Basıncına Derinlik Etkisi; derinlik artarsa sıvı basıncı da artar. İçi sıvı ile doldurulmuş bir kabı farklı noktalardan delindiği zaman, deliklerden dışarı fışkıran sıvıların tanziklerinin farklı olduğu görülür. En alta açılmış delikten fışkıran sıvıdaki tazyik diğerlerine göre fazladır. Bu durum derinliğin fazla olduğu yerde sıvı basıncının fazla olacağının ispatıdır. Yani sıvı basıncı, derinlik ile doğru orantılıdır.

Sıvı Basıncına Sıvı Yoğunluğu Etkisi; sıvı yoğunluğu artarsa sıvı basıncı da artar. Yani sıvı basıncı, sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır.

Uyarı: Sıvı basıncı kabın şekline, sıvının miktarına ve kabın biçimine bağlı değildir. Sıvı basıncı kap şekli değişse bile değişmez. 
Sıvı özağırlığı ve sıvı yüksekliği değişmediği takdirde sıvı basıncı, sıvının hacmine bağlı değildir.

Sıvı Basınç Kuvveti ve Formülü

 • Sıvı basınç kuvveti= Sıvı basıncı x yüzey alanı
 • Sıvı basınç kuvveti: F
 • Sıvı basıncı: P
 • Yüzey alanı: S
 • F=P. S 
 • F=h. D. G. S formülü ile hesap edilir.
Sıvının yoğunluğu arttıkça basınçta artar çünkü sıvı basıncı doğru orantılıdır.

Son Güncelleme : 02.11.2023 01:51:43
Sıvı Basıncı Formülü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Sıvı Basıncı Formülü Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Sıvı Basıncı Formülü"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülüBasınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (Metrekare) (M2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basınç...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kâğıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması ya da yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusund...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın ya da bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi olursa,...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4) subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+ ...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan ya da M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir. İtme formülüİtme= net kuvvet x...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023