Çemberde Açı Formülleri

Çemberde Açı Formülleri

Çemberde açı formülleri, düzlemde seçilen bir noktaya eşit uzaklıkta olan bütün noktalar kümesine çember denir. Seçtiğimiz nokta O olsun, bu noktaya r birim uzaklıktaki bütün noktalar kümesine; O merkezli r yarı çaplı çember şeklinde ifade edilir. Çember üzerindeki herhangi iki noktayı birleştirdiğimizde oluşan doğruya kiriş denir. Bir çemberde her zaman en uzun kiriş çaptır. Çemberin sadece bir noktada kesen doğrulara teğet denir. Bir çemberin tüm yay uzunluğu toplamı her zaman 360 derece dir. Eğer yarım çember verilmişse yay uzunluğu da 360/2=180 derece olduğu bilinerek işlem yapılmalıdır.

Çember üzerinde oluşan açı türleri;
 • Merkez açı
 • Çevre açı
 • İç açı
 • Dış açı
 • Teğet-Kiriş açı
 • Kirişler dörtgeni
Bu açıları tanımlayalım ve çemberde açı formüllerini oluşturalım.
 • Merkez açı: Çember üzerinde iki nokta seçilir. Bu noktaların çemberin merkezinde birleştirilmesiyle oluşturulan açıya denir. Merkez açının ölçüsü gördüğü yay uzunluğuna eşittir.
 • Çevre açı: Adında anlaşıldığı üzere açı çemberin çevresi üzerindedir. Çember üzerinde üç nokta seçilir. Seçtiğimiz üç noktadan birini sabit tutarak diğer ikisini uzatıp sabit tuttuğumuz noktada birleştirerek oluşturduğumuzda oluşan açıya çevre açı denir. Çevre açının değeri gördüğü yay uzunluğu ikiye bölünerek hesaplanır.
 • İç açı: Bir çemberde farklı iki kirişin kesişmesiyle oluşan açılara denir. Oluşan bu iki açıyı bulurken, açıların gördüğü yay uzunluklarını toplayıp ikiye bölerek iç açıyı hesaplamış oluruz. Bu durumda oluşan iç açılar birbirine eşittir.
 • Dış açı: iki kesenin en az birinin çemberin içinden geçmesi veya teğet olmasıyla oluşan açıdır. İki kesende çemberin üzerinden geçebilir veya iki kesende çembere teğet olabilir. Bu açının hesabı oluşan açının gördüğü yay uzunlukları birbirinden çıkarılıp ikiye bölünmesiyle elde edilir.
 • Teğet-kiriş açı: Köşesi çember üzerinde olan iki kirişten biri teğet diğeri ise çemberin keseni olduğu durumda oluşan açıdır. Teğet açı hesaplanırken gördüğü yay uzunluğunun ikiye bölünmesiyle bulunur.
 • Kirişler dörtgeni: Bütün kenarları bir çemberin üzerinde kesen olan dörtgene kirişler dörtgeni denir. Bu dörtgende oluşan karşılıklı açılar birbirinin bütünleridir. Yani karşılıklı oluşan açıların toplamı 180 derecedir.
Aynı yayı gören çevre açı ile teğet açı birbirine eşittir. Ayrıca çapı gören çevre açının da 90 derece olduğu bilinirse işimizi kolaylaşır. Bir başka özel durum ise aynı yay uzunluğunu gören çevre açı ile merkez açı arasındaki oran 2 kattır. Yani çevre açı merkez açının iki katıdır. Aynı yay uzunluğunu gören çevre açılar ise birbirine eşittir. Bir dış açı oluşturulurken kullanılan kesenlerin ikisi de çember üzerinde yer alıyorsa, oluşan açı ile açının gördüğü ilk yay uzunluğunun toplamı 180 derece olması gerektiği bilinmelidir.
Son Güncelleme : 24.12.2020 08:17:08
Çemberde Açı Formülleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Çemberde Açı Formülleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Çemberde Açı Formülleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülü;Basınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (metrekare) (m2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basın...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kağıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması yada yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusunda...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın yada bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi o...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4)subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+ ...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan yada M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir. İtme formülü; İtme= net kuvvet...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022