Toluen Formülü

Toluen Formülü

Toluen formülü, toluen önceden toluol şeklinde adlandırılırdı. Ayrıca tinere benzeyen renksiz, suda çözünmeyen bir sıvı bileşiktir. Toluen formülünde fenil grubuna bağlı CH3 ihtiva etmektedir. Toluen bir benzen türevidir. Bu yüzden uluslararası sistematik ismi metil benzen olarak da bilinmektedir. Ayrıca toluen bir romantik bir hidrokarbondur.

Toluen formülü C7H8 şeklindedir. Toluen tatlı Keskin benzeni andıran bir şekilde kokmaktadır. Toluenin kaynama noktası 111 derece ve erime noktası ise eksi 98 derece olarak bilinmektedir. Toluen organik kimyada geç tanınan ve yapısı geç anlaşılan bileşikler arasındadır. Benzene bir metil grubu bağlanması ile ortaya çıkan bu bileşik yapısal ve kimyasal olarak birbirlerinden çok farklı iki bileşiktir.

Toluen formülü endüstriyel özellikleri nelerdir?
 • Toluen polar bir yapıya sahip olmadığı halde çok iyi bir çözücü olarak bilinmektedir. Fakat reaksiyon tamamlandıktan sonra tepkime ortamından uzaklaştırılması oldukça zordur. Bu yüzden tepkime ortamında kirliliğe neden olmaktadır.
 • Toluenin kokusu pek hoş değildir.
 • Sanayide benzenden daha çok tercih edilmesinin sebebi kanserojen etki oluşturmamasıdır.
 • Toluen en kuvvetli asit ve kuvvetli oksitleyiciler ile tepkimeye girebilir çünkü üzerinde taşıdığı metil grubu toluenin yapısına 25 kat daha reaktiflik etkisi katmaktadır.
 • Toluenin endüstriyel üretimi ise fosil yakıt kaynaklarından elde edildiği için benzene göre daha ucuzdur. Bu yüzden benzene göre daha büyük miktarlarda toluen üretilebilmektedir.
 • Tolueni 65-100 C'a kadar ısıttıktan sonra karanlıkta klor gazından geçirilir.karışımın ağırlığı %37 artan kadar bu reaksiyon devam ettirilmektedir. Bu reaksiyon karışımı hafif alkali yapılarak distilenir. Fakat bu reaksiyon sonucunda yan ürün olarak benzen klörür ortaya çıkar. Tolueni fazlası geri kazanılır. Ve klorinasyon reaktörüne döndürülür.
Toluen formülü kullanım alanları nelerdir?
 • Genellikle toluen solvent yani çözücü olarak kullanılmaktadır. Ayrıca boyaları da inceltmede de kullanılabilir.
 • En yaygın kullanım alanı benzen ve kesilen organik bileşiklerin elde edilmesinde kullanılmasıdır.
 • Genel olarak toluen kimyasal tepkimelerde reaktif olarak kullanılmaktadır.
 • Toluen patlayıcı madde yapımında kullanılan ana maddedir.
 • Ayrıca toluen plastik (kauçuk) yapımında kullanılmaktadır. Hem de toluen yakıtlar da oktan arttırıcı olarak da bilinmektedir.
 • Ayrıca toluen iyi bir temizleyici görevi de üstlenir. Ayrıca toluen folluren indikatörü olarak da kullanılabilmektedir.
 • Toluen önemli bir karbon kaynağı olarak da bilinmektedir.
 • Ayrıca tolueni oksitlediğiniz takdirde ortamda benzaldehit ve benzoik asit gibi önemli ara maddeler ortaya çıkmaktadır.
 • Toluenin esas kaynağı fırın gazıdır. Fakat artık bu yöntem pek kullanılmamaktadır. Bu yöntem yerine gaz yağının katalitik bozulması ve destilasyon ayrıca ham maddelerin ayrışması ile benzinde elde edilmeye başlandı.
 • Toluen boya ve petrokimya endüstrisinde kullanılmaktadır.
Son Güncelleme : 10.01.2021 00:13:45
Toluen Formülü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Toluen Formülü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Toluen Formülü"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülü;Basınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (metrekare) (m2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basın...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kağıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması yada yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusunda...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın yada bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi o...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4)subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+ ...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan yada M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir. İtme formülü; İtme= net kuvvet...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022