Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Çevre Formülü

Çevre Formülü

Çevre formülü, Matematik denince akla gelen formüller hem günlük hayatta hem de okul hayatında kullanılan hesaplamalardır. Matematikte her simetrik şeklin ismi ve kenar uzunlukları değişir. Bunlarla birlikte formülleri de değişmektedir. Simetrik şekillerin kenar uzunlukları ile yapılan hesaplamalar sonucu çevreleri veya alanları hesaplanır. Her simetrik şeklin çevre formülü kendine göre farklılık gösterir. Simetrik şekiller denince akla ilk gelenler kare, dikdörtgen ve üçgenlerdir. Fakat matematik için bundan daha fazla simetrik şekiller sayılabilir.

Kare çevre formülü, kare her kenarı birbirine eşit olan bir simetrik şekildir. Hesaplama işlemleri ve formülleri birçok simetrik şekle göre daha kolaydır. Bir karenin kenarını 5 cm olarak düşünülürse, diğer tüm kenarları da 5 cm olarak alınmalıdır. Karelerin çevre formülü, bir kenarının uzunluğunun 4 katının alınmasıdır. Karenin bir kenarına a değeri verelim, çevre formülü (4×a) olur.

Örnek, bir karenin kenar uzunluğu 5 cm için, çevre formülü 5×4=20 olarak hesaplanır.

Dikdörtgen çevre formülü, dikdörtgenler iki kenarı uzun ve iki kenarı kısa olan simetrik şekillerdir. Birbirlerine paralel olarak uzanırlar. Bir dikdörtgenin çevre formülü için kenar uzunluklarının iki katları alınır ve toplanır. Bunun için dikdörtgenin kısa kenarı a, uzun kenarı ise b olsun. Bunun sonucunda dikdörtgenin çevre formülü (2×a) + (2×b) olur.

Örnek, bir dikdörtgenin kısa kenarı 3 cm, uzun kenarı 6 cm için, dikdörtgenin çevre formülü, 2×3=6 ve 2×6=12'den 6+12=18 olarak hesaplanır.

Çember çevre formülü, çember şekli matematikte tamamen daire şeklindeki yuvarlak simetrik şekillere denir. Çapları ve alanları için kendi formülleri vardır. Bir çemberin çevre formülü, çemberin yarı çapının ve pi sayısının iki katıdır. Çemberlerin yarı çapı 'r' sembolü ile gösterilir. Bir çemberin çevre formülü için (2×pi×r) alınır.

Örnek, pi sayısı 3 olan ve yarı çap uzunluğu 11 m olan bir çemberin çevre formülü, 2×3×11=66 olur.

Üçgen çevre formülü, üç farklı kenarın birleşiminden oluşan simetrik şekillere üçgen denir. Her kenarın kendine ayrı uzunluğu vardır. Üçgenlerin kendi içinde kenar uzunluklarına göre çeşitleri vardır. Her üçgenin çevre formülü için kenar uzunluklarının toplamı alınır. Bir üçgenin kenarlarına sırasıyla a, b ve c diyelim. Üçgenin çevre formülü (A+b+c) olur.

Örnek, bir üçgenin kenar uzunluklarına sırasıyla 5, 6 ve 7 diyelim. Üçgenin çevresi 5+6+7=18 olarak bulunur.

Yamuk çevre formülü, iki kenarı paralel olan dörtgenlere yamuk denir. Paralel olmayan yan kenarlarına ise yanal kenarlar denir. Yamuğun çevre formülü kenar uzunluklarının toplamı ile bulunur. Bir yamuğun kenar uzunlukları sırasıyla a, b, c ve d olursa yamuğun çevre formülü için, (A+b+c+d) alınır.

Örnek, bir yamuğun iki paralel kenar uzunluğu 9 cm ve diğer kenarları için sırasıyla 7 cm ve 13 cm diyelim. Yamuğun çevresi 9+13+7+9=38 olarak hesaplanır.

Düzgün çokgen çevre formülü, her bir kenarı aynı uzunlukta olan ve çok sayıda uzunluğun birleşimi ile oluşan simetrik şekle denir. Düzgün çokgenin çevre formülü hesaplanırken bir kenar uzunluğu ve kenarların sayısı alınarak çarpılır. Bir düzgün çokgenin kenar sayısına n ve bir kenar uzunluğuna a diyelim. Düzgün çokgenin çevre formülü n×s olarak hesaplanır.

Örnek, bir düzgün çokgenin 6 ayrı kenarı ve kenar uzunluklarının her biri 5 cm olursa, düzgün çokgenin çevresi 6×5=30 olarak hesaplanır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 14:52:33
Çevre Formülü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Çevre Formülü Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Çevre Formülü"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir.Basıncın formülüBasınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (Metrekare) (M2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basınç ...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kâğıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması ya da yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusund...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın ya da bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi olursa,...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4) subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+'...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan ya da M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir.İtme formülüİtme= net kuvvet x ...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır  formülü  NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024