Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Harmonik Hareket Formülleri

Harmonik Hareket Formülleri

Harmonik Hareket Formülleri, Harmonik Hareket; Bir cismin periyodik olarak yaptığı salınım hareketidir. Sarkaç salınımı, keman telinin titreşimi harmonik harekettir. İki tür harmonik hareket vardır. Bunlar;
 • Dairesel hareket
 • Basit harmonik hareket
Dairesel Hareket; yarıçapı r olan çember biçimindeki bir cismin yaptığı harekettir. Hız büyüklüğü sabit, cisim eşit zaman aralıklarında eşit yay etrafında dolanıyorsa yaptığı harekete düzgün dairesel harekettir.

Periyot; Düzgün dairesel hareket yapmakta olan cismin bir tam devir yapması için gereken süre. Sembolü T'dir. Birimi saniye olur.

Frekans; Düzgün dairesel hareket yapmakta olan cismin bir saniye içinde yaptığı devir sayısıdır. Sembolü f'dir. Birimi 1/saniye, 1/s, Hertz (Hz) alınabilir.

Frekans ile periyot arasında; frekans= 1/periyot ilişkisi vardır. Yani f= 1/T olur.

Çizgisel Hız; Vektörel bir büyüklüktür. Düzgün dairesel hareket yapmakta olan cismin daire yayı üstünde birim zamanda aldığı yol olarak tanımlanır. V harfi ile sembolize edilir. Birimi metre/saniye, m/s'dir. Dairesel harekette hız vektörü ile konum vektörü birbirine diklerdir. Cisim dairenin bütün çevresini dolanırsa; 2π r kadar yol alır.

R: yarıçap.

T: periyot.

V: çizgisel hız ise; Çizgisel hız, 2π r =V. T formülü ile hesaplanır.

Açısal Hız; Düzgün dairesel hareket yapmakta olan cismin yarıçap vektörünün birim zamanda taradığı merkez açının radyan cinsinden değeridir. Sembolü w harfidir. Birimi radyan/saniyedir.

W: Açısal hız.

T: Periyot.

F: Frekans, Açısal hız formülü w=2π r /T,w=2π f olur.

Çizgisel hız ve açısal hız arasında; V=2π r /T, V=wr olur.

Basit Harmonik Hareket


Eğer bir cisim sabit bir nokta çevresinde gel-git hareketi yapıyorsa, titreşim hareketi yapıyordur. Bu durumdaki titreşim hareketinin özel şekline basit harmonik hareket denir. Periyodik bir hareket türüdür. Bir cisim yarıçapı r olan daire üstünde bir konumdan başlayarak herhangi bir yöne doğru sabit w=2pf açısal hızı ile döndüğü zaman cismin yatay x ekseni üstündeki izdüşümü basit harmonik hareket yapar.

Uzanım; Basit harmonik hareket yapan cismin denge noktasına olan uzaklığına denir. Birimi metredir. Genelde x ile sembolize edilir. Minimum uzanım değeri sıfır (0), maksimum uzanım değeri genlik olur.

Genlik; Uzanım değerinin alacağı maksimum değerdir. Sembolü r harfidir.

Periyot; Basit harmonik hareket yapan cismin bir tam salınım yapması için geçen zaman dilimi. Sembolü T harfidir. Birimi saniye, s'dir.

Frekans; Basit harmonik hareket yapan cismin bir saniyede yaptığı salınım sayısıdır. Birimi Hertz (Hz), 1/saniye, 1/s olur. Sembolü f harfidir.

Periyot ve frekans arasında; f. T=1 ilişkisi vardır.

Basit harmonik hareket türleri;
 • Yay sarkacı
 • Basit sarkaç
Yay Sarkacı; Sürtünmenin önemsiz olduğu bir ortamda m kütleli bir cisim yayların ucuna bağlanıp denge noktasında r kadar çekildiği zaman iki nokta arasında basit harmonik hareket yapar. Yayların cisme uyguladığı kuvvet geri çağırıcı kuvvet olur. Bu kuvvet; F=-k.x formülü ile hesaplanır. Buradaki- işareti kuvvet vektörü ve uzanım vektörünün ters yönlü olmasıdır. Yaylı sarkaçlarda periyot;
 • Cismin kütlesi
 • K yay sabitine bağlıdır.
Yaylı sarkaçta periyot;
 • Yer çekimi ivmesi
 • Uzanım
 • Genlik
 • Cismin bulunduğu yüzey
 • Cismin bulunduğu düzleme bağlı değildir.
Basit Sarkaç; Ağrılığı ihmal edilen bir ip ucuna m kütleli bir cisim bağlandıktan sonra denge konumundan belirli bir açı kadar çekildiği zaman cisim basit harmonik hareket yapar. Bu sistem basit sarkaçtır.
Son Güncelleme : 22.01.2024 00:42:28
Harmonik Hareket Formülleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Harmonik Hareket Formülleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Harmonik Hareket Formülleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir.Basıncın formülüBasınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (Metrekare) (M2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basınç ...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kâğıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması ya da yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusund...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın ya da bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi olursa,...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4) subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+'...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan ya da M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir.İtme formülüİtme= net kuvvet x ...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır  formülü  NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Damga vergisi hesaplama formülü, Temel olarak matematikteki yüzde alma formülüne dayanmaktadır. Ülkemizde damga vergisi hesaplama işlemleri 488 sayılı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024