Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Sürtünme Kuvveti Formülü

Sürtünme Kuvveti Formülü

Sürtünme Kuvveti Formülü, Bir cismin veya nesnenin hareketini önleyen ya da hareket kabiliyetini azaltan güce sürtünme kuvveti denilir. Sürtünme kuvveti formülü, Fs ile gösterilir. Sürtünme kuvveti birbirlerine değen yüzeylerin arasında meydana gelir. Yüzeylerden biri değiştiği zaman sürtünme kuvveti de değişim yapar. Sürtünme kuvveti iki faktöre bağlıdır. Bu etkenlerden biri Sürtünme katsayısı, Diğeri ise sürtünen yüzeyin cisme uyguladığı tepki kuvvetidir. Bu iki faktör doğru orantılıdır. Sürtünme kuvveti iki yüzeye de etki yapar. Bu sürtünme kuvvetinin büyüklüğü aynı yönleri birbirine terstir.

Sürtünme Kuvveti Formülünü Etkileyen Faktörler: Sürtünme katsayısı birbirine temas eden yüzeyde pürüzün ve yüzeyin yapıldığı madde cinsiyle ilgili bir katsayıdır. Yüzeydeki pürüz arttıkça sürtünme katsayısı artar. Yüzey pürüzü azaltan uygulamalar yapıldığında, yani yüzey pürüzsüzleştikçe sürtünme katsayısı da düşer. Mesela bir yüzeye yağ sürülmesi, yüzeyin pürüzünü azaltacağı için sürtünme katsayısı da küçülür. Örneğin araçlarda bulunan kış lastiklerinin yüzeyi daha pürüzlü olduğu için karda kaymayı önler.

Sürtünme Kuvvetinde Pürüzlü Yüzey: Sürtünme kuvveti yüzeyin cisim üzerinde uyguladığı tepki kuvvetine bağlı olur. Bu kuvvetin artması halinde sürtünme kuvveti de artacaktır.

Statik ve Kinetik Sürtünme Kuvveti: Sürtünme Kuvveti sürtünme kuvveti formülü ile hesaplanır. Sürtünme kuvveti iki kısma ayrılır bunlar statik ve kinetiktir. Cisim durgun haldeyken, bunu etkileyen sürtünme kuvvetine statik, cisim hareket halinde iken, buna etki eden kuvvete de kinetik sürtünme kuvveti denir. Statik olan sürtünme kuvveti, kinetik olan sürtünme kuvvetinden daha büyüktür. Çok ağır olan bir aracı dururken, hareket ettirmeye bir kişinin gücü yetmezken hareket halindeki bir aracı bir kişi kolayca hareket ettirebilir.

Sürtünme Kuvvetinin Özellikleri: Sürtünme kuvveti, sürtünen bir yüzeyin alanına bağlı olmaz. Ancak sürtünme kuvveti cismin ağırlığına bağlıdır, ifadesi yanlıştır. Sürtünme kuvveti temas ettiği yüzeyin, cisme yaptığı tepki kuvvetine bağlıdır. Nesneyi hareket ettirebilmek için statik olan sürtünme kuvvetinden daha büyük bir kuvvet uygulaması gerekir. Burada statik bir sürtünme kuvvetinden daha küçük kuvvet uygulandığında cisme hareket vermez, buradaki sürtünme kuvvetinin değeri de formülle hesaplanan değer kadar değil, cisme uygulanan kuvvet büyüklüğü kadardır. Statik sürtünme kuvvetinde cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğü oranında değişkenlik gösterir. Bir statik sürtünme kuvvetinin en yüksek değeri formül ile hesap edilen değer kadardır.

Sürtünme Kuvvetinin Yaptığı İş: Sürtünme kuvvetinin burada yaptığı iş bir ısı enerjisine dönüşür. Kibritin sürtünmeyle yanması ya da iki odun parçası birbirine sürtülerek yanması, iki el birbirine sürüldüğünde ellerin ısınması olayı sürtünme kuvvetinin yapmış olduğu işten kaynaklanır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 18:43:57
Sürtünme Kuvveti Formülü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Sürtünme Kuvveti Formülü Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Sürtünme Kuvveti Formülü"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir.Basıncın formülüBasınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (Metrekare) (M2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basınç ...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kâğıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması ya da yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusund...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın ya da bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi olursa,...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4) subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+'...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan ya da M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir.İtme formülüİtme= net kuvvet x ...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır  formülü  NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024