Excel Çikarma Formülü

Excel Çikarma Formülü

Excel çıkarma formülü, Excel adı verilen, Microsoft Office denilen bütünün çok önemli bir parçası olan, hesap ve hesaplama işlevli programı kullanırken gerekli olan matematiksel bir formülü ifade etmektedir. Microsoft adı verilmekte olan işletim sistemi tarafından oluşturulmuş olan Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word ve Microsoft Office Powerpoint sunu programı gibi Microsoft Office serisinin veya bütününün bir parçasını oluşturmaktadır. Microsoft Office Word, çeşitli yazı tipi ve boyutlarıyla metin belgesi yazma ve oluşturma programıyken, Microsoft Office Powerpoint, bu metin belgelerini çeşitli geçişler ile bir sunuya dönüştüren çok kullanışlı olan bir sunu programıdır. Tüm bunların yanı sıra, Microsoft Office Excel adı verilen program, daha çok istatistik alanında kullanılan bir hesaplama programıdır.

Microsoft Office Excel'in Kullanıldığı Yerler

Microsoft Office Excel programı, bir hesap/hesaplama tablosu programı olarak bilinmektedir. Ayrıca, çeşitli alanlarda çalışan mühendisler de Microsoft Office Excel'i çok sık kullanmaktadır. Çeşitli alanlarda çalışan ve araştırmalar yapıp, bir araştırma modeli veya projesi hazırlama aşamasında olan mühendisler, zaman zaman araştırma örneklemlerine yazılı anket uygulamak zorunda kalabilmektedirler. Bu gibi durumlarda ise, çalışmalarını veya yazılı anketlerin sonuçlarını, Microsoft Office Excel programı aracılığı ile kaydedip, yine Microsoft Office Excel hesap tablosu sayesinde sorulara verilen cevapların ortalamasını hesaplayıp memnuniyet skorları elde etmekte ve dolayısıyla veri analizleri yapmaktadırlar. Microsoft Office Excel hesap tablosu aracılığı ile veri analizi yapmak, sadece mühendisler için değil, tüm araştırmacılar için büyük önem arz etmektedir.

Microsoft Office Excel'in Genel Formülleri

Microsoft Office Excel hesap tablosu, Excel toplama formülü, Excel çıkarma formülü, Excel çarpma formülü, Excel bölme formülü, Excel ortalama formülü, Excel eğer formülü, Excel eğersay formülü, Excel min formülü ve Excel mak formülü gibi daha birçok formül ve işlevden oluşmakta ve birçok araştırmacı, istatistikçi, veri analizci ve mühendisin işini fazlasıyla kolaylaştırmaktadır.

Excel Çıkarma Formülü

Microsoft Office Excel programında, çıkarma işlemi için =ÇIKAR şeklinde bir komut bulunmamasının yanı sıra bu işlem farklı şekillerde yapılabilmektedir. Microsoft Office Excel programında formüller, satır ve sütunların üstünde yer almakta olan ve fx adı verilen formül kutucuğuna yazılmaktadır. Bir formüle başlanırken her zaman = işareti ile başlanmalıdır. Aksi takdirde Microsoft Office Excel programı hata vermektedir. Bu programda, =TOPLA(B1:B10) komutunu fx kısmına yazacak olursak, B1 hücresinde bulunan değer ile B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 hücrelerinde bulunan değerler ile B10 hücresinde var olan değerler toplanır ve bunların tümünün toplamı sonuç hücresi olarak seçilen hücreye yazılır. Ayrıca, bu programa, =TOPLA(B1;B10) şeklinde bir komut verilecek olunursa, sonuç hücresi olarak seçilen hücreye, B1 ile B10 dahil, tüm arasındaki hücreler toplanarak yazılmaz, sadece B1 ile B10 hücreleri toplanarak yazılır. Eğer Excel programına, =C1-D1 komutunu yani diğer bir deyimle formülünü yazarsak, bu formül ile C1 sütunundaki değerden D1 sütununda bulunan değer çıkarılır ve bu elde edilen sonuç, sonuç hücresi olarak seçilen hücreye yazılır. Microsoft Office Excel programında toplama işlemi için olan =TOPLA gibi bir =ÇIKAR formülü bulunmamaktadır.

Microsoft Office Excel'in Diğer Önemli Formülleri

Bunun yanı sıra, Microsoft Office Excel programında, küçük harflerle yazılmış bir şekilde programa aktarılan kelimeyi, =BÜYÜKHARF("isim") formülü sayesinde büyük harfler ile yazılmış şekilde çıktı olarak verebilen; bulunan hücreyi kontrol ederek orada istenilen değerin olup olmadığını sonuç olarak aktarabilen =EĞER(E1<10) şeklinde yazılabilen; verilen hücrelerdeki değerlerin ortalamasını sonuç hücresine aktarmaya yarayan =ORTALAMA(E1;F5) veya =ORTALAMA(E1:F5) şeklinde yazılabilen; o hücrelerdeki en küçük ve en büyük değerleri sonuç hücresine aktarabilen =MİN(E5:F5) ve =MAK(E5:F5) şeklinde yazılabilen; =EĞERSAY(A4:A13;18) veya =BOŞLUKSAY(A4:A13) şeklinde o hücreler arasındaki boşlukları veya istenen değerleri saymaya yarayan formüller bulunmaktadır.
Son Güncelleme : 01.04.2021 02:40:39
Excel Çikarma Formülü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Excel Çikarma Formülü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Excel Çikarma Formülü"
İş yerime muhasebe işlerini takip etmesi için lise mezunu bir bayan aldım. Muhasebe giriş ve çıkışları excel programında takibi yapacak fakat excelde çıkarma formülü bile yazamıyor. Bunun içinde benim öğretmen lazım ama excel öğretecek vaktim yok. Acaba Excel formüllerini anlatan bir link yada önereceğiniz bir konu anlatımlı kitap var mı?
Ömer . 25.10.2018 18:13:53
CEVAP YAZ
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülü;Basınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (metrekare) (m2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basın...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kağıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması yada yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusunda...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın yada bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi o...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4)subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+ ...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan yada M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir. İtme formülü; İtme= net kuvvet...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Damga vergisi hesaplama formülü, Temel olarak matematikteki yüzde alma formülüne dayanmaktadır. Ülkemizde damga vergisi hesaplama işlemleri 488 sayılı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022