Sinüs Alan Formülü

Sinüs Alan Formülü

Sinüs alan formülü, üçgende alan hesabı yaparken kullanılan yöntemlerden biridir. Yöntemle alan hesabı oldukça kolaydır. Üçgende iki kenar uzunluğu bilindiğinde ve bu iki kenar arasındaki noktada oluşan açının derece cinsinden değeri bilindiğinde bu yöntemle çok kolay bir şekilde üçgenin alanı hesabı yapılabilir. Üçgenin bilinen kenar uzunluklarını a ve b diye adlandıracak olursak ve bu iki uzunluğun birleştiği noktada oluşan açının ismine de x dersek sinüs alan formülü; 1/2*a*b*sinx denklemi ile hesaplanabilir. Bazı örnekler yardımıyla biraz daha pekiştirelim.
  • Örnek1; Bir üçgende iki kenar uzunluğu biliniyor bu uzunluklar sırasıyla 8 cm ve 10 cm olmak üzere bu iki kenar arasında oluşan açı 90 derece olduğuna göre bu üçgenin alanını hesaplayalım. Verilen değerleri bağıntı da yerine yazacak olursak, 1/2*8*10*sin90 denklemini elde ederiz. sin90 ın değerinin 1 olduğunu biliyoruz, denklemi düzenlersek;1/2*8*10*1=40 olarak buluruz bu üçgenin alanını.
  • Örnek2; Bir üçgenin kenar uzunlukları 20 cm,16 cm ve bu iki kenar arasındaki açı ise 30 derece olduğuna göre bu üçgenin alanını bulunuz. Soruda verilen bilgileri bağıntı da yerine yazacak olursak, 1/2*16*20*sin30 denklemini elde ederiz. sin30 nin değeri 1/2 olduğuna göre denklemde düzenlemeler yaparsak, 1/2*16*20*1/2=80 olarak bulunur.
  • Örnek3; Bir üçgenin alanı 30 cm kare olarak verilmiş olsun. İki kenar uzunluğu sırasıyla 10 cm,12 cm olsun. Bu iki kenar uzunluğu arasında oluşan açının değerini bulunuz. 1/2*10*12*sinx=30 denklemini elde ederiz. Gerekli işlemler yapıldığı takdirde sinx açısının sin30 olduğu bulunur.
  • Örnek4; Bir üçgenin iki iç açısının toplamı 150 derece olduğu biliniyor, bilinmeyen üçüncü açısının kenarlarındaki kenar uzunlukları sırasıyla 18 cm ve 12 cm olarak veriliyor. Bu üçgenin alanını hesaplayınız. Üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz o halde üçüncü açımız 30 derecedir. Bilinen ifadeleri yerine yazacak olursak, 1/2*18*12*sin30 denklemini elde ederiz. sin30 un değeri 1/2 olduğundan denklemi biraz düzenlersek; 1/2*18*12*1/2=54 olarak bulunur üçgenin alanı.
  • Örnek5; İkiz kenar üçgenin bir kenar uzunluğu 10 cm ve taban açılarından birisi 45 derece iken üçgenin alanını hesaplayınız. Bu tür sorularda yapmamız gereken şey verilen ifadeleri gözden kaçırmamaktır. İkiz kenar üçgen ise tabandaki açılar birbirine eşittir. Yani bir açısı 45 derece ise diğeri de 45 derece olur. Üçgenin üçüncü açısını bulurken de üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu hatırlanırsa 45+45=90 ve 180-90=90 derece olarak üçüncü açıda bulunur. İkiz kenar olduğu için kenar uzunlukları da eşittir. Bulduğumuz ifadeleri yerine yazalım.1/2*10*10*sin90 denklemini elde ederiz.(sin90=1olduğu bilinmektedir) Gerekli işlemler yapılacak olursa 1/2*10*10*1/2=25 işleminden sonuç 25 olarak elde edilir.
Sinüs alan formülü kullanabilmek için gerekli bilgiler sorularda bazen yeterince açık olarak verilmez fakat dikkatli bakılırsa bu bilgileri bulabilmek için gerekli ipuçlarının verilmiş olduğu görülür.
Son Güncelleme : 09.12.2020 02:03:58
Sinüs Alan Formülü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sinüs Alan Formülü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sinüs Alan Formülü"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülü;Basınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (metrekare) (m2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basın...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kağıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması yada yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusunda...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın yada bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi o...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4)subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+ ...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan yada M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir. İtme formülü; İtme= net kuvvet...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022