Dik Yamuk Alan Formülü

Dik Yamuk Alan Formülü

Dik yamuk alan formülü, dik yamuğun adından da anlaşıldığı gibi tabana inen yan kenarlarından birinin dik olması sebebiyle özel olarak dik yamuk olarak adlandırılır. Dik yamuğun dik kenarlarına ait yükseklikler her zaman 90 derecedir. Bu yüzden diğer iki açısının toplamı her zaman 180 derecedir. Dik yamuk alan formülü, sırası ile alt taban ile üst taban toplanır, bu toplam ikiye bölünüp yükseklik ile çarpılarak bulunur. Bir dik yamukta köşegenler dik kesişiyorsa yüksekliği bulurken alt taban ile üst tabanı çarpıp karekökünün hesaplanmasıyla bulunur, daha sonra alan hesaplanır.
  • Örnek1; Bir dik yamuğun yüksekliği 10 cm ve alt taban uzunluğu 12 cm, üst taban uzunluğu ise 16 cm olan bir yamuğun alanını hesaplayınız. Bize verilen bilgileri formülde yerine yazarsak; alt taban ile üst tabanı toplayınca 28 cm olarak elde ederiz, bu uzunluğu ikiye bölersek 28/2=14 cm elde ederiz bunu da yükseklik ile çarparsak 14*10=140 olarak bulunur dik yamuğun alanı.
  • Örnek2; Bir dik yamuğun alanı 200 ve yüksekliği 8 cm ise alt taban ve üst taban uzunluğu toplamını bulunuz. İstenilen uzunluğu hesaplayabilmek için aynı formülü kullanacağız. Yükseklik ile (alt taban +üst taban )/2 çarpımının 200 olduğunu biliyoruz. O halde bu denklemden bizden istenilen uzunluğu bulabiliriz. 200=8*(alt taban+üst taban)/2 den gerekli işlemler yapılarak istenilen uzunluk 50 cm olarak elde edilir.
  • Örnek3; Bir dik yamuğun alanı 100 ve alt taban ile üst taban uzunluğu toplamı 20 cm olduğu bilindiğine göre yükseklik uzunluğunu hesaplayınız. Bilinen ifadeleri bağıntıda yerine yazarsak; 100=yükseklik*(20/2) bu denklemden gerekli işlemler yapılarak yükseklik 10 cm olarak hesaplanır.
  • Örnek4; Bir dik yamuk veriliyor, üçüncü açısının 80 olduğu bilindiğine göre dik yamuğun dördüncü açısı kaç derecedir bulunuz. Yamuk dik olduğundan iki açısı 90 derecedir ve üçüncü açı ise soruda 80 derece olduğu verildiğine göre dört açının toplamının 360 derece olması gerekir. O halde hepsini toplayacak olursak, 90+90+80=260 derece elde edilir bunu da 360 dereceden çıkarırsak 360-260=100 derece olarak bulunur dördüncü açı.
  • Örnek5; Bir dik yamuk da köşegenlerinin dik kesiştiği biliniyorsa ve yüksekliği 15 cm olarak veriliyor ise alt taban ile üst taban çarpımını bulunuz. Dik yamuğun köşegenlerinin dik kesiştiğinde yükseklik alt taban ile üst tabanın çarpımının karekökünün alınmasıyla bulunuyordu. Yani, 15*15=(alt taban*üst taban) ifadesinden 225 olarak bulunur.
  • Örnek6; Bir dik yamukta köşegenler dik kesişiyor ve alt taban 9 cm, üst taban 4 cm olmak üzere yamuğun alanını bulunuz. Yapmamız gereken ilk işlem yüksekliği bulmaktır onuda köşegenlerin dik kesiştiğinden faydalanarak 9*4=36 h karesi 36 ise h, 6 olur. Yamuğun alan formülü ile devam edersek 6(9+4)/2=39 olarak bulunur yamuğun alanı.
Son Güncelleme : 13.12.2020 02:22:15
Dik Yamuk Alan Formülü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Dik Yamuk Alan Formülü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Dik Yamuk Alan Formülü"
dik yamuk alan formülünü ezberleyemediğim için bu konu ile ilgili birçok soruyu yapamıyorum. Neredeyse geometriden soğudum. Hep bu formülü karıştırıyorum. Bu konuda nasıl bir işlem yapabilirim farklı bit çözüm yöntemi ya da formülü var mıdır?
Bihter . 23.10.2018 23:35:07
CEVAP YAZ
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülü;Basınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (metrekare) (m2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basın...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kağıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması yada yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusunda...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın yada bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi o...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4)subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+ ...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan yada M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir. İtme formülü; İtme= net kuvvet...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022