Verim Formülü

Verim Formülü

Verim Formülü, genellikle fizik kuralları arasında yer alan ve günlük hayatta çokça rastladığımız durumların başında gelmektedir. Ancak çoğu kez bu durumu fark etmeyiz. Bu formül oldukça basit bir işleyiş içerisinde olup dikkat edilmesi halinde üretilen iş ile tüketilen enerjiden yola çıkarak rahatlıkla verim formülünü bulmamız mümkündür. Fizikte kullanılan verim formülü açıklanması için yapılan işin ne olduğunu bilmek ve bu işi gerçekleştirildiği esnada ortaya çıkan yani harcanan enerjinin bilinmesinde fayda vardır. Günlük hayatta bu formülü elde etmek adına makinelerden faydalanırız. Zira insan gücüyle ortaya çıkan enerjinin tespit edilmesi zor olup nicel bir sonuç elde etmek oldukça zordur. Bu bakımdan verim formülü hesaplanması ve istenilen neticenin alınıp alınmadığının anlaşılması zor bir durumdur. Bu duruma örnek olarak otomobillerde tüketilen benzini açıklayabiliriz. Otomobil çalıştığı sürece belirli bir iş yapmış olacak ve bir miktar enerji tüketecektir. Bu yapılan işin tespit edilmesi ve tüketilen enerjinin nicel olarak bilinmesi halinde ortaya çıkan verim formülünü elde etmek oldukça kolay olacaktır. Bu durum diğer makineler için de geçerlidir. Örneğin bir buzdolabı içinde tüketilen enerji ile ortaya çıkan işten yola çıkarak verimi elde etmek mümkündür.

Verim Formülü Ve Günlük Hayatta Kullanımı

Verim formülü için üzerinde duracağımız en önemli husus yapılan işin miktarıdır. Zira kişi verim elde etmek adına yapılan işten ne kadar fayda sağladığını tespit etmesi gerekir. Bununla birlikte ortaya çıkan enerji yani harcanan gücün de bilinmesinde fayda vardır. Ancak bu sayede verim formülünü elde etmek mümkündür. Fizikte verim için kullanılan formül şu şekildedir:

Verim Formülü= Yapılan ya da üretilen işin tüketilen yani harcanan işe bölünmesiyle elde edilir. Yani verim formülü;

Verim=Yapılan iş/ Harcanan enerji

Bu formülün günlük hayatta kullanımı ise yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi makinelerden yola çıkarak hesaplanmaktadır. Zira sanayi devrimi ile birlikte insan gücüne dayalı enerjiden makinala kullanımına geçildiği için verim formülü için de makinelerden elde edilen nicel değerler sayesinde ulaşmak mümkündür. Bu husus için de bazı durumları yok saymak mümkün olmayabilir. Örneğin bir makineden elde eline verimi için verim formülü kullanılırken iklim, sürtünmenin etkisi gibi durumlara da dikkat edilmesi gerekir. Fizik sorunlarında genellikle sürtünme ihmal edilmektedir şeklinde bir ifade kullanılmasındaki sebep de budur. Zira verim formülü elde edilirken yalnızca yapılan iş ve harcanan enerjinin bilinmesi yeterli olmayabilir. Ancak bu sayede verimden kastın tam olarak ne olduğunu anlamak mümkün olacaktır. Verim formülünün iyi anlaşılması açısından verim kavramının da ne anlama geldiğini bilmekte fayda vardır. Burada önemli olan husus ise yapılan bir işte kullanılan enerjiden yol çıkarak istenilen verimin elde edilip edilmediğine bakılmasına gerekmektedir. Ancak bu sayede verim formülünün ne ifade ettiğini günlük hayatta fark etmek mümkün olacaktır.
Son Güncelleme : 11.04.2021 05:38:19
Verim Formülü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Verim Formülü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "Verim Formülü"
1200 watt gücündeki bir motor 4 saat çalışınca 1,2 kw.h iş yapıyor. Buna göre, motorun verimi kaçtır?
Misafir . 24.04.2019 23:10:50
CEVAP YAZ
Saçma olmuş kafanızi karıştırmayın bunla
Sr.w8 . 23.05.2018
CEVAP YAZ
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülü;Basınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (metrekare) (m2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basın...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kağıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması yada yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusunda...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın yada bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi o...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4)subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+ ...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan yada M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir. İtme formülü; İtme= net kuvvet...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022