Ardışık Sayılar Formülleri

Ardışık Sayılar Formülleri

Ardışık Sayılar Formülleri, Matematik sayesinde; hesaplaması oldukça zor olan işlemler belirli bir kural dahilinde rahatlıkla çözülmektedir. Bu çözümler yapılırken uzman matematikçilerin asırlar önce bulmuş olduğu kurumlar ve formüller hala geçerliliğini korumaktadır. Formüllerin varlığı sayesinde yapılacak olan işlemler kısa bir sürede hesaplanarak; İş ve sosyal yaşantının kolaylaşması sağlanmıştır. Matematik konu anlatımları içerisinde yer alan ardışık sayılar formülleri yaşamın kolaylaşmasını sağlamaktadır. Ardışık sayılar formülleri incelendiğinde yapılacak hesaplamaların kolaylıkla yapılmasını sağlayan işlem ve formüller bir bütün halinde verildiği gözlemlenmiştir.
Ardışık Sayıların Rakamlarla Gösterilmesi

Ardışık sayılar belirli bir kurala göre hesaplanmakta olup aşağıda ardışık sayılarını formüllerini yer almaktadır.

 • Ardışık doğal sayı formülleri; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, .. (+ pozitif sonsuz)
 • Ardışık tek sayı formülleri; 1, 3, 5, 7, 9, 11, .. (+ pozitif tek sayı sonsuz)
 • Ardışık çift sayı formülleri; 0, 2, 4, 6, 8, 10, .. (+ pozitif çift sayı sonsuz)
 • Ardışık 4’ün katı olan ardışık sayı formülleri; 0, 4, 8, 12, 16, 20, .. (+ pozitif 4’ün katı sonsuz)

Yukarıda belirtildiği üzere ardışık sayılar formülleri rakamsal olarak ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra (+ pozitif) olarak nitelendirilen durumlar da ise sonsuzluk olarak anlaşılmaktadır. Yani 0 ve sonrasındaki bütün sayılar pozitiflik (+) içermekte olup sonsuza kadar gittiğini gösterir.

Ardışık Sayılar Formülleri Gösterimi

Matematik problemleri çözülürken uzun rakamlar kullanılmak yerine harf ve semboller kullanılmaktadır. Ardışık sayılar formülleri düzenlenirken semboller kullanılmıştır. Matematikte ardışık sayı problemlerinde (n) sembolü bir tam sayı olarak nitelendirilerek formalizme edilmiştir.

(n) bir tam sayı olarak değerlendirildiğinde;

 • Ardışık beş tam sayı sırasıyla formüllerle gösterimi; n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 tür.
 • Ardışık beş çift sayı sırasıyla formüllerle gösterimi: 2n, 2n+2, 2n+4, 2n+6, 2n+8 dir.
 • Ardışık beş tek sayı sırasıyla formüllerle gösterimi: 2n+1, 2n+3, 2n+5, 2n+7, 2n+9 dür.

Not: Bütün çift sayıların bir biri ile toplanması halinde toplam daima çifttir. Ayrıca ardışık sayılar formülleri incelendiğinde ardışık iki sayının toplamı daima tektir.

Ardışık Sayılar Formülleri ile Pratik Soru Çözümü

Yukarıda ardışık sayılar formülleri hakkında detaylı olarak bilgi vermiş durumdayım. Önemli olan bu formülleri sorular üzerinde uygulayabilmektedir. Konuyu pekiştirmek amacıyla aşağıda örneklerden faydalanabilirsiniz.

ÖRNEK: Ardışık iki sayının toplamı 81 ise bu iki sayı kaçtır?

CEVAP: Sayılar ardışık ve bilinmediği için sayılardan birine (n) diğerine (n+1) denilir.

 • (n) + (n+1) toplanması sonrasında (2n+1) ortaya çıkacaktır.
 • Bu da demek oluyor ki (2n+1) = 81 bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa almamız halinde;
 • 2n =80 olacağından n sayısını bulabilmek amacıyla her iki taraf 2’ye bölünür.
 • Böylelikle (n) yalnız kalacağından n=40 bulunacaktır.

Sonuç olarak ardışık sayılar formülleri kullanılarak sayılardan birinin 40 ve diğerinin de 41 olduğu ortaya çıkacaktır. Bu problemde anlaşıldığı üzere ardışık sayılar formülleri oldukça önemli bir yere sahiptir. Şayet bu formüller bulunmuyor olsaydı bu defa tahmin yürütme ve deneme yanılma yöntemi ile işlemler çözülecektir. Bu durumda kişinin ciddi zaman kaybetmesine neden olacaktır.

Son Güncelleme : 09.04.2021 10:52:17
Ardışık Sayılar Formülleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Ardışık Sayılar Formülleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Ardışık Sayılar Formülleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülü;Basınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (metrekare) (m2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basın...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kağıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması yada yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusunda...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın yada bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi o...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4)subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+ ...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan yada M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir. İtme formülü; İtme= net kuvvet...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022