Alan Formülleri

Alan Formülleri

Alan formülleri, çok geniş kapsamlı bir başlık olup içerisinde; karenin, dikdörtgenin, üçgenin, yamuğun, silindirin, dairenin alanın gibi başlıklarını bulundurur. Çokgenler de alan formüllerinin çıkarımında üçgenin ve dikdörtgenin alan formüllerinden yararlanılarak elde edilir. Üçgende alan formülü ise dikdörtgenin alan formülünden elde edilmiştir.
 • Dikdörtgende alan formülü: Dikdörtgenin karşılıklı iki kenarının uzunlukları birbirine eşit ve paraleldir. İç açılarının her biri dik açı olup yani 90 derecedir. Dikdörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Dikdörtgenimizin kısa kenarına A diyelim uzun kenarına ise B diyelim. Dikdörtgenin alan formülü AXB olarak ifade edilir. Yani dikdörtgenin alanı kısa kenar ve uzun kenarın çarpımı ile elde edilir.
 • Üçgenin alan formülü: Dikdörtgenin alan formülünden yararlanarak kendimiz üçgenin alan formülünü elde edelim. Dikdörtgenin köşegenlerinden birini çizelim. Dikdörtgene çizdiğimiz bu köşegenle iki tane eş dik üçgen elde ederiz. O halde bu eş dik üçgenlerin alanları da eşit olur. Yani bir dik üçgenin alan formülü (AXB)/2 olarak elde edilir. Elde ettiğimiz bu formül sadece dik üçgen için geçerlidir. Dik olmayan üçgenlerde ise (taban uzunluk)x(yükseklik)/2 formülü ile alan hesabı yapılır. Yüksekliğin verilmediği durumlarda tepe açıdan tabana bir dikme indirilerek alan hesabı yapılır. Eşkenar üçgenin alanı ise bütün kenarları eşit olduğundan herhangi bir kenar uzunluğu alınıp; A^2×√3/4 formülü ile elde edilir.
 • Karenin alan formülü: Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Ayrıca bütün açıları 90 derecedir. İç açıları toplamı 360 derecedir. Karenin alanı ise herhangi iki kenarın uzunluğunun çarpımı ile elde edilmektedir. Yani A^2 şeklinde formülize edilebilir.
 • Yamuğun alan formülü: Yamuğun alt taban uzunluğunu A diye isimlendirelim. Üst taban uzunluğuna ise B diyelim. Yamuğun yüksekliğini ise H diye adlandıralım.Yamuğun alanını ise alt taban ile üst tabanı toplarız, çıkan sonucu yükseklik ile çarparız ve bu işlemlerin sonucunda çıkan sonucu ikiye bölerek hesaplarız. (A+B)*H/2 şeklinde formül elde edilir.
 • Dairenin alan formülü: Dairenin yarı çapı r olsun. Dairenin alanı π×r^2 formülü yardımı ile bulur. Daire diliminin alanı ise π×r^2^a/360 şeklinde ifade edilir. Bu formülde ki "a" daireye çizilen iki yarıçapın arasında kalan açıya denir.
 • Dikdörtgenler prizmasının alan formülü: Tabanı dikdörtgen olan prizmanın kısa kenarı A uzun kenarı B olsun. Prizmanın ayrıtına da C dersek ; 2*(A*B+A*C+B*C) şeklindeki bağıntı ile dikdörtgenler prizmasının alan formülü elde edilmiş olur.
 • Küpün alan formülü: Küpün bütün kenar ve ayrıt uzunlukları birbirine eşit olduğundan küpün alan formülü çıkartılırken herhangi bir kenar uzunluğunun karesi alınıp 6 sayısı ile çarparak buluruz.
 • Dik silindir, koni, kesik koni, piramit, kesik piramit alan formülü: Bu geometrik şekillerin hepsinde tek tür formül uygulanır. Bu formül yanal alan ve taban alanın bulunup toplanarak elde edilir.
 • Düzgün dört yüzlü alan formülü: Dört yüzüde eşkenar üçgen olan piramide düzgün dört yüzlü denir. Bu geometrik şeklin alanı herhangi bir kenar uzunluğunun karesi ile kök 3 sayısının çarpımı ile hesaplanır,
 • Kürenin alan formülü: Uzayda sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine küre denir. Bu geometrik şeklin alanı yarıçapının karesi alınıp pi sabiti ve dört sayısı ile çarpılarak hesaplanır.
 • Eşkenar dörtgen alan formülü: Eşkenar dörtgen paralel kenarın bütün özelliklerini taşır. Köşegenleri hem açıortay hem de birbirini dik ortalamaktadır. Alanını ise köşegenler çarpımının yarısı veya taban uzunluğunun yükseklikle çarpılması ile bulabilirsiniz.
 • Paralel kenarın alan formülü: Karşılıklı kenarları paralel ve uzunlukları birbirine eşit olan dörtgene paralel kenar denir. Bu dörtgende karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Paralel kenarın alanı; herhangi bir kenarın uzunluğu ile o kenara ait yükseklik ile çarpımı ile elde edilir. Kullanılan başka bir formül ise iki kenar uzunluğu ile bu iki kenar arasında kalan açının sinüsü ile çarpılarak bulunabilir.
Son Güncelleme : 11.03.2021 17:39:45
Alan Formülleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Alan Formülleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Alan Formülleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülü;Basınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (metrekare) (m2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basın...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kağıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması yada yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusunda...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın yada bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi o...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4)subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+ ...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan yada M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir. İtme formülü; İtme= net kuvvet...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Damga vergisi hesaplama formülü, Temel olarak matematikteki yüzde alma formülüne dayanmaktadır. Ülkemizde damga vergisi hesaplama işlemleri 488 sayılı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022