Manyetik Alan Formülü

Manyetik Alan Formülü

Manyetik Alan Formülü, Demir, nikel, kobalt gibi malzemeleri çekme özelliği gösteren metallere mıknatıs denilir. Mıknatıslar iki çeşittir. Bunlar doğal ve yapay mıknatıslardır. Doğal mıknatıs, demirin (Fe) oksijenle (O2 ) oluşturduğu Fe3 O4 bileşiğini meydana getirir. Yapay mıknatıslar ise demir, nikel, kobalt gibi malzemelerin alaşımlarının mıknatıs alanına sokulması ile elde edilir. Mıknatısın yarattığı etkinin görüldüğü alana manyetik alan denir. Manyetik alan bir başka deyişle kuvvet çizgileri olarak da ifade edilir. Manyetik alan sadece fizik bilimi için kullanılmaz.

Dünya'nın kendi çevresini saran bir manyetik alana sahiptir. Bu alan aynı zamanda pusulanın yön bulması için de kullanılır. Pusulada bulunan iğnenin aldığı doğrultu ile coğrafi yön doğrultusu arasında kalan açıya pusulanın sapma açısı adı verilir. Pusula iğnesi kurallarından bir tanesi de kesinlikle yere paralel konumda durmamasıdır. Her zaman için pusulanın bir ucu biraz daha aşağıya doğru eğilim gösterir. Pusula iğnesinin yatay düzlemler yaptığı açıya ise eğilme açısı adı verilir. Üzerinden akım geçirilen iletkenler de manyetik alan ile çevrelenmiştir. Elektrik akımının manyetik etkisinin kullanım alanı oldukça geniştir. Gerilim dönüştürücü daha bilindik adıyla trafolar, motorlar, haberleşme sinyallerinin iletimi ve alınması manyetik etkiyi kullanır.

Manyetik Maddeler

Manyetik alan vektörel bir büyüklük olarak adlandırılabilir. Şöyle ki; herhangi bir noktadaki yön ve şiddet olarak tanımlanır. Manyetik alandan etkilenen yada manyetik alanı etkileyen maddelere de manyetik maddeler adı verilir. Demir gibi yumuşak malzemeler kolay bir şekilde mıknatıs alanına girerler. Ancak mıknatıs etkisinden uzaklaşınca da manyetik özelliklerini çok kolay kaybederler. Nikel ve kobalt gibi sert malzemeler ise daha zor mıknatıs alanına girerler. Ancak yumuşak malzemelere göre manyetik özelliklerini daha fazla koruyabilirler. Yapay mıknatıs ise alüminyum, nikel ve kobaltın alaşımından meydana geldiği için mıknatıs alanına girdikten sonra bu özelliğini hiçbir zaman kaybetmez. Manyetik maddelerin ayrımları yapılırken kullanılan çok ve biraz ifadeleri oldukça önemlidir.

Ferromanyetik Madde: Bağıl manyetik geçirgenlikleri 1 birimden çok büyük olan maddelerdir. Bu maddeler manyetik alana içinde oldukça mıknatıslanır ve etrafta bulunan manyetik alan şiddetini nerdeyse tamamen üzerine alırlar.

Paramanyetik Madde: Bağıl manyetik geçirgenlikleri 1 birimden biraz büyük olan maddelerdir. Bu maddeler manyetik alana içinde biraz mıknatıslanır ve etrafta bulunan manyetik alan şiddetini biraz üzerine alırlar.

Diyamanyetik Madde: Bağıl manyetik geçirgenlikleri 1 birimden biraz küçük olan maddelerdir. Bu maddeler manyetik alana içinde zıt yönde ve zayıf olarak mıknatıslanırlar.

Manyetik Olmayan Maddeler: Manyetik alandan etkilenmeyen maddelerdir.

Mıknatıs Kutupları: Mıknatısın itme yada çekme kuvvetinin başladığı yer olduğu için manyetik alanın en yoğun olduğu bölgelerdir.

Manyetik Alan Formülü Birimleri

Tesla birimi manyetik akı yoğunluğunun SI birimidir. Sembolü T’dir.

Gauss birimi ise manyetik alan birimidir. Sembolü G’dir.

1 T=104 G olarak formülize edilir.

Manyetik alan formülü Lorentz kuvveti kullanılarak ölçülür. Manyetik alan birimi (coulumb-metre) / saniye olarak bulunur. Saniye başına coulomba bir amper birime denk geldiği için T = N(Am)-1 olarak da formüllendirilir.

F = Manyetik alanın toplam bileşeni
X = Manyetik alanın yatay ve kuzey bileşeni
H = Manyetik alanın sadece yatay bileşeni
Y = Manyetik alanın yatay ve doğu bileşeni
D = Sapma açısı
I = Eğim açısı

Son Güncelleme : 20.12.2020 08:36:15
Manyetik Alan Formülü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Manyetik Alan Formülü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "Manyetik Alan Formülü"
Fizik dersimin en önemli konularından biri. İlerde icat etmek istediğim makine için de önemli bir konu olduğu için benim bu konuyu adımdan daha iyi bilmem gerekiyor. Bu durum için bana biraz destek olabilir misiniz? Bu konuyu en detaylı şekilde nasıl öğrenebilirim?
Ahkaf . 24.10.2018 16:49:07
CEVAP YAZ
Fizik dersimin en önemli konularından biri. İlerde icat etmek istediğim makine için de önemli bir konu olduğu için benim bu konuyu adımdan daha iyi bilmem gerekiyor. Bu durum için bana biraz destek olabilir misiniz? Bu konuyu en detaylı şekilde nasıl öğrenebilirim?
Ahkaf . 24.10.2018 16:49:08
CEVAP YAZ
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülü;Basınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (metrekare) (m2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basın...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kağıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması yada yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusunda...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın yada bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi o...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4)subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+ ...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan yada M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir. İtme formülü; İtme= net kuvvet...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022