Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Geometri Formülleri

Geometri Formülleri

Geometri Formülleri, geometri birçok alanda kullanılan bir matematik birimidir. Geometri formülleri gerek günlük hayatta olsun gerekse birçok alanda kullanılan formüllerdir.

Geometri formülleri kullanım alanları

  • Haritacılık da
  • İnşaat ve mimarlık alanlarında
  • Sanat ve tasarım alanlarında
  • Perspektif ve simülasyon
Geometri formülleri günlük alanın her alanında gereklidir. Geometri formülleri alan, yükseklik, uzunluk, açı gibi kavramların hesaplanmasında kullanılır. Geometri formülleri yol, köprü, yapı, uçak yapımı, gemi inşası gibi birçok alanlarda kullanılır. Burada geometri formüllerinin kullanım amacı düzgün şekil ve denge sağlamaktır. Uçağın havada, geminin suda ve binanın ayakta dengede kalması geometri formüllerinin açısal hesaplamaları ile sağlanır. Geometri formülleri ile sanat arasında birbirleri ile bağlantı vardır. Köprü, cami, medrese gibi sanatsal yapıların temeli geometri formüllerinden yararlanılmıştır. Eski zamanlarda beri ayakta duran bu sanatsal yapıların temelinde geometrisel açı ve denge vardır. İnşaat ve mimarlık alanlarında da geometri formülleri sıklıkla kullanılır. Mimarlık ve inşaat alanının temelini oluşturan geometri, yüzey alan hesaplaması, bina yüksekliği, açısal denge verilmesi gibi konularda sıklıkla geometri formüllerinden yararlanılmaktadır. Geometri formülleri resimlerde uygulanan perspektif izdüşümlerinin hesaplanmasında da kullanılır. Geometri formülleri hayal ürünü nesnelerin simülasyon oluşturulması, çizgi film gibi görsellerin hazırlanmasında yaygın kullanılmaktadır.

Geometri formül çeşitleri

  • Açı hesaplama formülü
  • Yükseklik hesaplama formülü
  • Alan hesaplama formülü
  • Çevre hesaplama formülü
  • Hacim hesaplama formülü
Geometri formülleri bir alanın çevresini kaç metre kare yer kapladığını hesaplamada kolaylık sağlar. Üçgen veya dörtgen şeklindeki yerlerin çevresinin hesaplanması çevreyi oluşturan kenar uzunluklarının ölçüleri toplamı ile bulunur. Alan hesaplamaları ise yerin şekline göre değişmektedir. Üçgen şeklindeki bir yerin alanının hesaplanması herhangi bir kenarı ile o kenara ait yükseklik uzunluğunun birbiri ile çarpılıp yarısı alınarak hesaplanır. Dikdörtgen şeklindeki bir yerin alanının hesaplanması ise kısa kenar ile uzun kenarın çarpılması ile hesaplanır. Kare şeklindeki yerin alanının hesaplanmasında ise bir kenarının karesi alınarak hesaplanır. Alan hesaplamaları bize bir cismin ne kadar yer kaplayacağını hesaplamada ilgi verir. Geometri formüllerinde hacim hesaplamaları da bir cismin boşlukta kapladığı yeri hesaplamada kullanılır. Hacim hesaplamaları da cismin şekline göre değişmektedir. Küp, silindir, prizma gibi cisimlerin hacimleri geometri formülleri ile hesaplanmaktadır. Küpün hacmi bir kenarın küpü alınarak, prizmanın hacmi taban iki kenarın çarpımı ile yüksekliğin çarpımı ile, silindirin hacmi yarı çapın karesinin pi sayısı ile ve yüksekliğin çarpımı ile, kürenin hacmi ise yarı çapının küpü alınarak pi sayısı ile çarpılıp dört bölü üçü alınarak hesaplanır. Geometri formüllerinde açı hesaplamalarında ise iki kenarın birbirleri ile birleşim noktaların yapmış olduğu derecenin ölçüsü hesaplanarak yapılır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 08:32:54
Geometri Formülleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Geometri Formülleri Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Geometri Formülleri"
Üniversite sınavına hazırlanan biri olarak sürekli geometri netlerim düşük geliyor. Geometri formülleri konusunda ciddi sıkıntı yaşıyorum. Sürekli olarak formülleri uygularken hatalara düşüyorum. Acaba geometri formüllerini doğru şekilde nasıl kullanabilirim? Problemleri çözerken hataya düşmeyi nasıl engelleye bilirim? Ayrıca geometri netleri nasıl arttırabilirim? Bu konuda tecrübeli arkadaşların desteğine ihtiyaç duyuyorum.
Cenk . 29.09.2018 22:45:25
CEVAP YAZ
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir.Basıncın formülüBasınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (Metrekare) (M2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basınç ...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kâğıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması ya da yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusund...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın ya da bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi olursa,...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4) subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+'...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan ya da M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir.İtme formülüİtme= net kuvvet x ...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır  formülü  NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mart - 2024