Eğim Formülü

Eğim Formülü

Eğim Formülü, Eğim bir doğrunun herhangi iki noktasında yer alan dikey değişimlerinin yatay değişimlerine oranıdır. Eğim m harfi ile gösterilir. Eğim en çok belirli bir uzaklıktaki yükseklik farkı ile ifade edilebilmektedir. Eğim formülü yorumlanırken örneğin yüz metrelik bir yükseklikte beş metrelik bir yükseklik farkı için yüzde beş kavramı kullanılır. Eğim yorumlanırken eğer binde olarak bir yükseklik hesaplanıyorsa bin metrelik bir yükseklikte 10 metrelik bir yükseklik farkı için binde 10 kavramı kullanılır.

Eğim formülü hesaplama

Eğim formülü hesaplarken kesin bir doğruluk payı elde etmek için nivelman ismi verilen araçlar kullanılır. Nivelman araçları genellikleri çok uzun yükseklikleri ölçmek için kullanılır. Kısa olan yükseklikleri ölçmek için kabarcıklı düzeç kullanmak yeterli olacaktır. Coğrafi bir terim olarak eğim içerisinde eğim eğrisi, basınç eğimi, eğim kesikliği ve eğim ölçer kavramlarını barındırmaktadır. Eğim eğrisi nehirin, nehir yatağını aşındırması süresi boyunca gelişen ve akar suyun kaynak yeri ile ağzı arasındaki yatak boyunca çizilen eğridir. Eğim ölçer yatay duruşları bozulmuş olan katmanların dalışını ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Eğim ölçer cihazı genellikle bir iletki biçiminde olmaktadır. Basınç eğimi birbirinin arkasından gelmekte olan iki eş basınç üzerinde bulunan birbirine en yakın iki farklı noktanın basınç farklarının o iki nokta arasında bulunan uzaklığa oranıdır. Son olarak eğim kesikliği akarsular boyunca yer yer görülmekte olan dik yerlerdir. Akarsular dik yerleri aşındırma yolu ile eğim kesikliklerini gidermeye çalışırlar.

Eğim açısı özellikleri;
 • Eğim açısı 0 derece olan eğrilerin eğimi sıfırdır.
 • Eğim açısı dar açı olan doğruların eğimi pozitiftir.
 • Eğim açısı geniş açı olan doğruların eğimi negatiftir.
 • Eğim açısı 90 derece olan doğruların eğimi ise matematiksel veri olarak hesaplanması mümkün değildir.
 • y=mx+n şeklindeki bir doğrunun denkleminde m eğim değeri x sayısının kat sayısıdır. Paralel doğruların eğimi daima birbirine eşittir.
 • Birbirine dik olan doğruların eğimi çarpımı -1 değerine eşittir.
 • Eğim hesaplamalarında hesaplama birimi istisnalar olmadıkça metre cinsinden alınır.
Eğim formülü;
 • Eğim= hx(100 veya 1000)/L'dir.
 • h= yükselti farkı
 • L=Yatay uzaklık
 • m = yatay uzunluk/dikey uzunluktur.
 • Koordinat sisteminde ''y'' eksenine göre sağa yatık olan doğrunun eğimi pozitiftir.
 • Koordinat sisteminde ''y'' eksenine göre sola yatık doğruların eğimi negatiftir.
 • Eğim açısı bir doğru parçasının bir noktasından geçen yatay düzlem ile yapılan açıya verilen addır.
Eğim formülü hem matematikte hem de coğrafya da kullanım alanı bulmaktadır. Matematikte kullanılan bir başka eğim formülü de (Y2-Y1)/(X2-X1) şeklindedir. Dört farklı koordinat noktasında yer alan bu değerler ile eğim hesaplanabilir. Eğim hesaplamaları coğrafya da harita üzerindeki yer şekillerinin hesaplanmasında kullanılır. Haritaların ölçekleri, coğrafi şekillerin eğimi, denizler ve dağlar arasındaki yükseltilerin eğimi eğim formülleri ile tespit edilebilmektedir.
Son Güncelleme : 16.01.2021 13:19:31
Eğim Formülü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Eğim Formülü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Eğim Formülü"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülü;Basınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (metrekare) (m2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basın...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kağıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması yada yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusunda...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın yada bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi o...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4)subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+ ...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan yada M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir. İtme formülü; İtme= net kuvvet...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022