Asit Formülleri

Asit Formülleri

Asit Formülleri; Asitler su ile hidrojen iyonları üretebilen hidrojen bileşiğidir. Hidrojen iyonları çözeltileri asidik yapar. Asitler mavi olan turnusol kağıtlarının rengini kırmızıya çevirir. Bazik olan maddeler ise kırmızı olan turnusol kağıtlarını maviye çevirir. Eski Türkçemizde hamız ve bazı kaynaklarda ise ekşit denir. Yediğimiz gıdaların çoğu asit maddesi içerir. Limonlarda sitrik asit, sirkelerde ise asetik asit bulunur. Bazı farklı asitler limonlara, sirkelere, ekşi elmalara ve şerbetlere keskin olan tatları verir. Araç aküleri sülfirik asit, midemizdeki sindirim sıvısı hidroklorik asit içerir. Asitler suda çözüldüğü zaman hidrojen iyonları üreten madde çözeltilerinden biridir. Asit olan maddelerin çoğu, saf olan katılar, sıvılar veya gazlar olarak bulunabiliyor olsa bile sadece su içerisinde çözüldüğü zaman asitmiş gibi tepki verirler.

Asitlerin Genel Özellikleri

Ekşi bir tadı vardır, mavi olan turnusol kağıtlarını kırmızıya çevirirler, bazik olan maddeler ile tepkimeye girdikleri vakit tuz vede suyu oluştururlar, yakıcı bir madde olduğundan insan cildine temas ettiği zaman ciddi zararlar verir, fenolftalein (soluk renkteki sarı toz halindeki organik olan bir bileşik) damlatıldığında renklerini değiştirmezler, ph değerleri yedi den küçüktür, suda çözüldükleri zaman elektrik akımını iletirler, metil oranj'ın (ph indikatörü) rengini kırmızıya döndürürler.

Asit Türleri

İnorganik Asitler; Mineralden ve metal olmayan maddeden yapılan asitlere, in organik asit adı verilir. Yaygın olan inorganik asitlerin arasında, sülfirik asit, hidroklorik asitler, nitrik asitler vede fosforik asitler yer alır. Endüstriler her yıl bu asit çeşitlerinden milyonlarca üretir. Bunlar plastikler, lifler, gübreler ve boyaların kimyasalların yapımlarında kullanılır. Konsantre olan inorganik asitler aşırı aşındırıcıdır. Cilde zarar verirler ve diğer metallerin içinde hızlı erirler. Hidroflorik asitler camların yapısını bozarken diğer inorganik asit çeşitleri camlar için tehlikeli değillerdir.

Organik Asitler; Bitki, hayvan ve insan, organik asitler olarak adlandırılan çeşitli asidik olan karbon bileşimleri üretir. Bunların bir çoğu zararsızdır, meyve ve diğer yenilebilen maddelere tat verir. Organik asitler yapıları itibariyle karbon iskeletine dayalı olan asitlerdir. Formik asitler, asetik asitler, probiyonik asitler, butirik asitler, fumarik asitler, sorbik asitler, sitrik ve malik asitler gibi asitler ve bunların tuz oranları başlıca oraganik asitlerdir. Doğada saf halde bitkisel ve hayvansal organizmalarda bulunabilirler vede ayrıca doğal yollardan elde edilirler. Hayvan vücutlarında kullanılabilir, metobolize olup sonra karbondioksit ve su ile okside olurlar. Dolayısıyla canlı organizmalar için herhangi bir sağlık problemi ya da risk oluşturacak hiç bir kalıntı bırakmazlar. Bu özelliklerinden dolayı organik asitler, karı büyütme faktörlerinde hayvanların beslenmesinde kullanılırlar. Sonrasında bu maddeler yasaklanınca antibiyotiklerin yerlerini alabilecek çok fazla yapay organik asit üretildi.

Asit Formülleri

Hidroklaorik Asit:HCl, Nitrik Asit: HNO3, Sülfirik Asit: H2SO4, Asedik Asit: CH3COOH, Formik Asit: HCOOH, Karbonik Asit: H2CO3, Fosforik Asit: H3PO4
Son Güncelleme : 19.01.2021 03:10:28
Asit Formülleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Asit Formülleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Asit Formülleri"
Öğretmenimiz proje ödevi olarak asit formüllerini yapmamı istedi ama benim asit formüllerine dair bir bilgim yok acaba bilen var mı proje ödevime yardımcı olur musunuz
Tolga . 04.10.2018 21:57:57
CEVAP YAZ
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülü;Basınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (metrekare) (m2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basın...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kağıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması yada yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusunda...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın yada bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi o...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4)subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+ ...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan yada M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir. İtme formülü; İtme= net kuvvet...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022