Fotosentez Formülü

Fotosentez Formülü

Fotosentez Formülü, Klorofil taşımakta olan canlıların ışık enerjisini kullanarak organik yapıdaki bileşikleri üretmelerini ve bu üretim olayı sonucu oluşan kimyasal tepkimeyi gösteren formüle verilen isimdir. Fotosentez olayının gerçekleşmesini ifade eden formülü şu şekilde ifade edebiliriz;

Güneş ışığı+karbondioksit+su =kimyasal enerji+oksijen

Fotosentezin oluşmasını gösteren formülden de görüleceği gibi bu olayın sonucunda yaşamın temel kaynaklarından biri olan oksijen ortaya çıkmaktadır. Bitkilerin fotosentezi gerçekleştirmesi hayati önem taşımaktadır. Fotosentezin gerçekleşmesi olayını son derece önemli duruma getiren neden bu kimyasal tepkimenin bütün canlılar için olmazsa olmaz konumunda olan oksijenin oluşmasını sağlamasıdır. Güneş yeryüzündeki bütün canlı varlıklar için vazgeçilemez bir enerji kaynağıdır.

Enerji kaynağı olmasının yanında tüm canlılar için yaşam kaynağı olan besin maddelerinin de oluşmasını sağlamaktadır. Fotosentez olayının gerçekleşebilmesi güneşten gelen ışığın etkisiyle olmaktadır. Fotosentez olayı dışında hiçbir kimyasal olay ihtiyaç duyulan enerjinin elde edilmesini sağlayamaz. Bu gerçeklik fotosentez olayını yaşamın temel kaynağı haline gelmesini sağlamaktadır. Fotosentez Formülü olarak kimyasal formülü aşağıda yer alan formül olarak gösterilmektedir.

6CO2+6H2O (enzimler)à C6H12O6+6O2 şeklindedir

Hangi canlılar fotosentez yapar?

Fotosentez Formülü verince yapılan açıklama bu olayın hayati bir olay oldu söylenmişti çünkü fotosentez olayı sonucunda yaşam için gerekli olan oksijen ortaya çıkmaktadır. Fotosentez olayını gerçekleştiren canlılar bitkiler, algler, protista alemi canlıları ve bazı bakteri türleridir. Temelde sayılan bu 4 canlı gurubu fotosentez yapar ama bitkiler bu aşamada oldukça önemli yer kaplamaktadırlar. Yaşam için bu kadar önemli olan fotosentez olayını etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler fotosentez yapan canlının genetik özellikleri ve çevrenin olaya etkisidir.

Ekosistem içinde fotosentez denkleminin yeri

Fotosentez yapan canlılar tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli olan karbondioksit maddesini direkt olarak havadan alır, topraktan su ve güneşten de ışık enerjisi alarak bu olayı gerçekleştirirler. Ekosistem kısaca canlı+cansız ortam olarak tanımlanırsa fotosentez olayı canlıların solunum yaparak havaya verdikleri karbondioksiti kullanırlar. Karbondioksiti kullanırlar ama solunum için çok gerekli olan oksijeni üretirler. O zaman bir ekosistemde canlılığın devamı için mutlaka fotosentez olmalıdır denebilir. Fotosentez tepkimesinin denklemi

6 CO2+ 6 H2O ó C6H12O6+6O2 şeklinde gösterilir. Dikkatli bakıldığında tepkimenin 2 yönlü olarak gerçekleşebildiği görülür.

Fotosentez olayının gerçekleşme yeri neresidir?

Genel bir tanım olarak klorofil taşıyan yeşil yapraklı bitkilerin gerçekleştirdiği fotosentez olayı bitkideki yeşil yapraklı kısımlarda gerçekleşmektedir. Bunun nedeni klorofilin bu kısımlarda bulunmasıdır. Klorofil organelini taşıyan yapı kloroplast olarak tanımlanır.

Son Güncelleme : 25.04.2021 18:38:55
Fotosentez Formülü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Fotosentez Formülü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Fotosentez Formülü"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülü;Basınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (metrekare) (m2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basın...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kağıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması yada yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusunda...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın yada bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi o...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4)subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+ ...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan yada M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir. İtme formülü; İtme= net kuvvet...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022