İskonto Hesaplama Formülü

İskonto Hesaplama Formülü

İskonto Hesaplama Formülü, İskonto indirim anlamına gelmektedir. Örnek verecek olursak; satılacak olan bir mal düşünelim. bu malın fiyatı olacaktır. Bu normal fiyat olacaktır. Satılacak olan bu mal için indirim yani iskonto yapılmak istensin. Bu da malın iskontolu yani indirimli fiyatı olacaktır. İndirim oranı yani iskonto oranı genellikle % yüzde terimi kullanılarak ifade edilmektedir. Örnek verecek olursak; Bir giysi düşünelim. Normal fiyatı 20 TL olsun. Bu giysi %50 indirim yani iskonto yapılarak satılmak istensin. Fiyat üzerinden %50 yani yarı yarıya fiyat düşecek indirimli fiyat 10 TL. olacaktır. Bazen de karşımıza çıkan sorularda yüzde kaç indirim uygulanmıştır gibi daha farklı bir çok iskonto ile ilgili problemler çıkabilir. Şimdi birbirinden farklı örnekleri inceleyerek, iskonto hesaplama formülünü de kullanarak işlemlerimizi yapalım.

İskonto Hesaplama Formülü Ve Örnekler;

Örnek: Fiyatı 20 TL olan giysiye belli bir oranda iskonto (indirim) uygulandığında giysinin fiyatı 10 TL oluyor. İskonto oranı % (yüzde) kaçtır?
İskonto hesaplama formülü ile çözüm; İndirim oranı= ((normal fiyat-indirimli fiyat) / normal fiyat)*100
10/20*100= 1/2 Yani yarısı anlamı taşır. Bu da %50 iskonto yapıldığı anlamına gelmektedir.

Örnek: Fiyatı 2000 TL olan televizyon %12 iskonto ile satılmak istenmektedir. Televizyon iskonto ile kaç TL'ye satılmalıdır?

İskonto hesaplama formülü ile çözüm; ((100-12)/100)*2000=1760 TL'ye iskonto ile yani indirim yapılmış olarak satılır.

Örnek: Fiyatı 120 TL olan montu iskonto yaptırarak 90 TL'ye aldım. Satıcı bana % kaç iskonto yapmıştır.

İskonto hesaplama formülü ile çözüm; ((120-90)/120)*100= %25 iskonto ile alınmıştır.

Örnek: Fiyatı 250 TL olan mobilyayı 20 TL'lik iskonto ile 230 TL'ye sattım. Mobilyaya % kaç indirim yaptım.

İskonto hesaplama formülü ile çözüm; (20/250)*100=%8 indirim yani iskonto yapmış olmaktadır.

Hesap Makinesi İle İskonto Hesaplama Formülü İle İlgili Örnekler;

Özellikle iş yerimiz varsa, çalışıyorsak veya günlük hayatta iskonto (indirim) hesaplamamız gerekiyorsa hesap makinesi kullanarak işlem yaparız.

Örnek: Bir defterin fiyatı 4,39 TL'dir. Bu deftere %70 iskonto (indirim) uygularsam Defter kaç TL olur?

İskonto hesaplama formülü kullanarak kısa çözümü; 4,39*0,70=3,073 TL indirim yani iskonto yapılmıştır.
4,39-3,073=1,317 TL indirimli fiyattır.

Son Güncelleme : 07.03.2021 21:29:16
İskonto Hesaplama Formülü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

İskonto Hesaplama Formülü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "İskonto Hesaplama Formülü"
İskonto diğer bir deyişle indirim anlamına gelmektedir. İskonto nasıl hesaplanır? İskonto hesaplama formülü nedir? İskonto hesaplamasını örnekli olarak açıklar mısınız? Hesap makinesi kullanarak iskonto nasıl hesaplanır? Hesap makinesi iskonto hesaplamasını örnek vererek açıklar mısınız? Kısaca bilgi verir misiniz?
Ahmet . 01.10.2018 14:45:18
CEVAP YAZ
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülü;Basınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (metrekare) (m2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basın...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kağıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması yada yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusunda...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın yada bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi o...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4)subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+ ...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan yada M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir. İtme formülü; İtme= net kuvvet...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022