Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Basınç Formülü

Basınç Formülü

Basınç Formülü, basınç, bir yüzeye etki eden dik kuvvetin birim alanda oluşturduğu etkidir. Madde katı, sıvı ya da gaz hangi halde olursa olsun ağırlığından dolayı bulunduğu yüzeye kuvvet uygularlar. Uygulanan bu kuvvet basıncı denir.

Basınç formülü


Basınç= Kuvvet/Alan

 • Basınç: P (Newton/metre) (N/m)
 • Kuvvet: F (Newton) (N)
 • Alan: S (Metre) (M)
 • P= F/S
Yüzey alanı artarsa basınç azalır, yüzey alanı azalırsa basınç artar. Yani basınç ile yüzey alanı ters orantılı olarak değişir.

Uygulanan dik kuvvet artarsa basınç artar, kuvvet azalırsa basınç azalır. Yani kuvvet ile basınç doğru orantılı olarak değişir.

Katılarda Basınç Formülü; katı maddelerin ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeyde oluşturduğu dik kuvvetin etkisi katı basıncı denir. Katı cisimlerim bulundukları zeminde oluşturduğu dik kuvvet katı cismin kendi ağırlığıdır. Katı basınç formülü;
 • Katı basıncı= Ağırlık/ Yüzey alanı
 • Katı basıncı: P (N/m2) (Pascal) (Pa)
 • Ağırlık: G (N)
 • Yüzey alanı: S (M2)
 • P=G/S
Katı cisimler kendilerine uygulanan kuvveti yönü ve şiddetini değiştirmeden yani aynı doğrultuda iletirler. Yüzey alanının farklı olduğu yerde basınç değişir. Örneğin; çivinin baş kısmı (Tepe) geniş, uç kısmı ise sivridir. Tepeye uygulanan kuvvet uç kısmada aynen iletilir. Fakat uç kısmın yüzeyi alanı daha küçük olduğundan basınç büyük hissedilir ve çivi kolayca girer.

Sıvılarda Basınç Formülü; sıvıların ağırlıklarından dolayı bulunduğu kabın her noktasına uyguladıkları etkiye sıvı basıncı denir. Sıvı basıncı;
 • Sıvı yüksekliğine
 • Sıvının cinsine bağlıdır.

Sıvı basınç formülü

 • Sıvı basıncı=yükseklik x yoğunluk x yerçekimi ivmesi
 • Sıvı basıncı: P (Pascal) (Pa)
 • Sıvının yüksekliği: h
 • Sıvının yoğunluğu: d
 • Yerçekimi ivmesi: g
 • P=hxdxg
Sıvılarda basınç
 • Kabın biçimine
 • Kabın genişliğine
 • Sıvının miktarına bağlı değildir.
Gazlarda Basınç Formülü; kapalı kaplardaki gaz moleküllerinin kabın iç yüzeylerine çarpmaları ile oluşturdukları etkiye gaz basıncı denir. Gaz molekülleri kabın iç yüzeyindeki her noktaya eşit sayıda çarptığından kabın her noktasındaki gaz basıncı eşit olur. Gaz basıncının hesaplanabilmesi için;
 • Sıcaklık,
 • Bulunduğu kabın hacmi, gazın miktarı,
 • R (İdeal gaz sabiti) önemlidir. Yani gaz basıncının formülü;
Gaz basıncı x Gazın hacmi= gazın mol sayısı x ideal gaz sabiti x sıcaklık.
 • Gaz basıncı: P
 • Gazın hacmi: V
 • Gazın mol sayısı: n
 • İdeal gaz sabiti: R
 • Sıcaklık: T (Kelvin) (K)
 • P. V=n. R. T
Gaz basıncı gazın molekül sayısı ve sıcaklığı artarsa artar; gazın bulunduğu kabın hacmi artarsa azalır. R (İdeal gaz sabiti) ise sabit bir sayıdır. Kapalı kaplardaki gazların basıncın ölçmek için manometreler kullanılır.
Son Güncelleme : 21.01.2024 13:08:21
Basınç Formülü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Basınç Formülü Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Basınç Formülü"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir.Basıncın formülüBasınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (Metrekare) (M2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basınç ...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kâğıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması ya da yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusund...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın ya da bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi olursa,...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4) subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+'...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan ya da M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir.İtme formülüİtme= net kuvvet x ...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır  formülü  NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024