Üre Formülü

Üre Formülü

Üre Formülü: organik bir bileşik olup Latince adı Urea Pura’ dır, Üre Formülü H2N-CO-NH2'dir. aynı zamanda karbamid olarak ta bilinir. üre ilk defa 1773 yılında rouelle tarafından idrarda bulunmuştur. 1821 yılında prontl tarafından idrardan ayrışımı yapılan üre, 1828’ de ilk olarak woehler amonyak ve siyanik asitten sentez yoluyla üretmiştir. Bu sentezleme inorganik kimyasal bileşiklerden organik bileşik elde edilen ilk sentez olmasından dolayı önem taşır. 1870 yılından itibaren, üre, amonyum karbamatın ısıtılması yoluyla elde edilmektedir.

Üre Formülünün Elde Edilişi:

Üre Amonyum karbonatın 150-200 dereceye değin ısıtılarak teknik bir metot kullanılarak elde edilir. Üre formülü Wöhler sentez metodu şeklinde bilinen reaksiyonda; önce KCN ile PbO2 dan oluşan karışım ısıtılır, KCNO üretilir. KCNO’ nun amonyum sülfatlı yöntemi kullanılarak hazırlanan amonyum siyanatın ısıtılmasıyla üre üretilir. Üre formülü 132 derecede eriyen rombik prizmalar ya da iğne gibi rengi olmayan kristaller görülür. Ürenin çözünürlüğü su ve alkolde iyidir. Eter, etil asetat veya Kloroformda çözünmez. Üre formülü, 132 derecenin üzerinde amonyak ve siyanür asidi vb. benzeri ürünler vermesi ile bozunur. Sodyum hipoklorit, nitrik asit veya sodyum hipobromit tarzında bileşiklerin gösterdiği etkiyle azot, su ve karbondiokside ayrışım gösterir. Seyreltik asit ya da alkali elementleriyle ısıtıldığı zaman amonyak ve karbondioksit şeklinde bozunur.

Üre Formülünün Fizyolojik Önemi:

Fizyolojik öneme sahip olan Üre formülü, bir bileşiktir. Memeli canlıların bedeninde proteinin yakılması ile oluşan amonyak, karaciğerde ise karbondioksitle üreye dönüşmektedir. Burada kana geçen üre, daha sonra idrarla yoluyla dışarı atılır. Üre bundan ayrı olarak ter, süt ve göz yaşında çok az bulunur. Erişkin bir kişi günde 25-30 gram civarında üreyi yoluyla dışarı atar. Bir İnsanın kanında bulunan üre miktarı normalde yüzde 50 mg kadardır. Yüzde 50 mg'ın üstü ise anormaldir. İnsan bedeni yaşlandığı zaman, böbreğin üreyi dışarı atma yeteneği her geçen yıl bir miktar daha azalır. İnsanın 40 yaşından itibaren, her sene böbreğin üreyi süzmesi yüzde % 1 oranı civarında azalır. Bundan dolayı 75-80 yaşında bir insanda kanda bulunan üre miktarı oranının % 65–75 mg olması normal kabul edilir. Kanda bulunan ürenin olması gerekenden az olması halinde üremi oluşur.

Üre Formülü ile Kullanılan Yerler:

Üre formülü ile bu şekilde en fazla gübre ile hayvan yemi şeklinde üretim yapılıp, ayrıca üre ile ilaç ve plastik imalinde de yararlanılır. Üre, asit ve tuzlarla bir grup katılım bileşikleri, kimi asitlerle kondensasyon ürünleri ya da üreidi verir. Üre, naftalinin türevleri ile verilen bileşikleri terapi için kullanılır. Aynı zamanda boya üretim sanayinde de kullanılan üre bunun gibi bitkiler içinde bir besin kaynağıdır. Nitrik asitle yaptığı bileşimde gübre ve patlayıcı olarak kullanılan üre, nitrat isimli bir tuz meydana getirir.

Son Güncelleme : 04.02.2021 08:36:19
Üre Formülü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Üre Formülü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Üre Formülü"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülü;Basınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (metrekare) (m2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basın...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kağıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması yada yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusunda...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın yada bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi o...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4)subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+ ...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan yada M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir. İtme formülü; İtme= net kuvvet...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022