Tek Sayıların Toplamı Formülü

Tek Sayıların Toplamı Formülü

Tek Sayıların Toplamı Formülü; Matematik insanların yaşamlarını kolaylaştıran pratik bilgileri yapısında bulundurmaktadır. Rakamların zaman içerisinde sembolize ve formulize edilmesi sonrasında bir çok işlem kolaylıkla yapılmaktadır. Bunun yanı sıra özellikle ÖSS, LYS ve YGS gibi sınavlarda bu formüllerin kullanılması kişinin eğitim hayatını kolaylaştırıcı etkiye sahiptir. Tek sayıların toplamı formülü özellikle çok sayıda sayının birlikte kolaylıkla toplanmasını sağlamaktadır. Tek sayılar 1, 3, 5, 7... (+sonsuz tek sayı) şeklinde devam eden ve sonu tek olan bütün sayılar tek sayı ile ifade edilmektedir. Bu makalemizde tek sayıların toplam formülü hakkında detaylıca bilgi vererek matematiğin ne denli zevkli işlem ve formülleri barındırdığını inceleyeceğiz.

Tek Sayıların Formüller ile Gösterilmesi

Ardışık tek sayıların toplamı formülü; 1+ 3+ 5+ 7... (2n-1)=n² şeklinde gösterilmektedir. Burada 2n-1 formülünde sayma sayıları en sonuncu tek sayı 2n-1=? şeklinde belirtilir (?) olan bölge son tek sayının eşitlendiği bölge olarak adlandırılır. Akabinde (n) sayısı bulunarak karesi alınması halinde istenen tek sayıların toplamı toplamı formülü düzenlenmiş olur.

Tek Sayılarda Toplamı Formülü

Ardışık doğal sayılar: 0, 1, 2, 3, 4, 5....... (+pozitif)
Ardışık tek doğal sayılar: 1, 3, 5, 7, 9...... (+ pozitif 2n-1= n2)
Ardışık çif doğal sayılar: 0, 2, 4, 6, 8........( + pozitif 2n = n(n+1)
Yukarıda tek sayılarda toplam formülü gösterilmiştir. Şayet tek sayılarda toplama işlemi yapılmış ve ardışık tek tamsayılarda bu işlemlerin yapılması için örnek olarak verilmiş ise bu defa (-) negatif ve (+) pozitif değerleri ayrı ayrı toplandıktan sonra birbirinden çıkartılarak toplam sonuç bulunur. Ardışık tek tam sayıları şöyle gösterebiliriz; (-eksi sonsuz ...... -5, -3, -1, 1, 3, 5 ...... + artı sonsuz) bu duruma bağlı olarak işlem önceliğine göre düzenleme yapılabilmektedir. Konunu daha iyi anlaşılması amacıyla aşağıdaki örneklerden faydalanabiliriz

Tek Sayıların Toplamı Formülüne İlişkin Örnekler

Soru: 1 den 97'e kadar olan artışık tek sayıların toplamı kaçtır?

Çüzüm: 1+ 3+ 5+ 7+ ..... 97 = (?) şayet bu sayıları tek tek toplaması saatlerimizi alabilmektedir. Bunun için tek sayıların toplamı formülü kullanılır.

Cevap: Öncelikle yukarıda belirttiğim üzere ardışık tek sayı formülü alınır. (2n-1= n2)

  • 1+ 3+ 5+ 7+ 9 .... + (2n-1)= n²
  • Sorunun pratik sonucunu bulabilmek amacıyla (n) değeri bulunur.
  • Bundan sonra 2n-1 = 97
  • 2n = 98 değeri bulunduktan sonra (n) değerini yanlız bırakmak için her iki taraf da 2'ye bölünür.
  • n =49 bulunur (n²)=n*n olduğundan dolayı,
  • n yerine 49 yazıldığından 49 * 49 = 2401 sonucu bulunacaktır.

Evet değerli arkadaşlar yukarıda belirtildiği üzere tek sayıların toplamı formülü kullanılması halinde saatlerce çözülmesi gereken bir soru birkaç dakika içerisinde böylelikle çözülmüş oldu.

Son Güncelleme : 10.01.2021 19:15:57
Tek Sayıların Toplamı Formülü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Tek Sayıların Toplamı Formülü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Tek Sayıların Toplamı Formülü"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülü;Basınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (metrekare) (m2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basın...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kağıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması yada yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusunda...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın yada bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi o...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4)subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+ ...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan yada M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir. İtme formülü; İtme= net kuvvet...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022