Bileşik Formülleri

Bileşik Formülleri

Bileşik Formülleri; bileşik; birden fazla cinste atomun bir araya gelip oluşturduğu yeni özellikteki saf maddelere denir.

Bileşiklerin Özellikleri

 • Bileşikler, kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler. Kendilerini oluşturan elementlerden hem fiziksel hem de kimyasal özelliklere sahiptir.
 • Bileşiği meydana getiren elementler kendi özelliklerini kaybederler.
 • Bileşiği meydana getiren elementler aarsında belirli bir oran vardır.
 • Bileşikler oluşurken enerji alış verişi olur.
 • Bileşiği meydana getiren element atomları arasında kimyasal bağ vardır.
 • Bileşikler saf maddedirler.
 • Bileşikler homojendirler.
 • Bileşiklerin yoğunlukları sabittir.
 • Bileşikler, kimyasal tepkimeler ile oluşurlar ve yine kimyasal yollar ile ayrılabilirler.
 • Bileşiklerin en küçük yapı taşı (birimi) moleküllerdir.
 • Bileşiklerin belirli erime, kaynama, donma ve yoğuşma sıcaklıkları vardır.

Bileşiklerin çoğunluğu moleküler yapıya sahiptir. Fakat tuz gibileri atomik yapıda olanları da bulunur.Bileşikler asitler, bazlar, oksitler ve tuzlar şeklinde sınıflandırılır.

Bileşik Çeşitleri ve Formülleri

Moleküler Yapılı Bileşikler

Bileşikler, eğer farklı cins element atomlarından oluşan moleküllerin birleşmesi ile meydan gelmiş ise böyle bileşiklere moleküler yapılı bileşikler diye adlandırılır. Bileşiklerdeki molekülleri meydana getiren atomların arasında kovalent bağ bulunur.

Moleküler yapılı bileşik formülleri örnekleri;

 • Hidrojen Florür: HF
 • Kükürt dioksit: SO2
 • Hidrojen Klorür: HCI
 • Su: H2O
 • Karbondioksit: CO2
 • Amonyak: NH3

Moleküler Yapılı Olmayan Bileşikler

Bileşikler, moleküllerden değil de farklı cins element atomları bir yığın meydana getirecek şekilde bir araya gelmişse böyle bileşiklere moleküler yapılı olmayan bileşikler diye adlandırılır.
Moleküler yapıda olmayan bileşiklerdeki iyonlar düzenli bir yığın meydana getirirler.
Moleküler yapılı olmayan bileşikler sonsuz örgü tipinde olan bileşiklerdir.

Moleküler yapılı olmayan bileşik formülleri örnekleri;

 • Kalsiyum Oksit: CaO
 • Sodyum Klorür: NaCI
 • Sodyum İyodür: NaI
 • Kalsiyum Florür: CaF2

Bileşiklerin Sınıflandırılması Ve Formülleri

Asitler; suda çözündüğü zaman ortama H+ iyonu veren bileşiklerdir. Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızı renge dönüştürürler. Taları ekşidir. pH dereceleri 7 den azdır. Suda çözündükleri zaman elektrik akımını iletirler. Yediğimiz yiyeceklerde asitler yer alır. Örneğin, çilekte folik asit, gazozda karbonik asit, yoğurtta laktik, elmada malik asit bulunur.

Asit Örnekleri;

 • Hidro klorik asit: HCl
 • Hidro bromik asit: HBr
 • Hidro iyonik asit: HI
 • Hidro florik asit: HF

Bazlar; suda çözündüğü zaman OH- iyonu veren bileşiklerdir. Kırmızı turnusol kağıdının rengini mavi renge dönüştürür. Tatları acıdır. pH dereceleri 7 den fazladır. Asitler gibi suda çözündüklerinde elektrik akımını iletirler. Temizlik malzemelerinde, diş macununda, şampuanlarda bulunur.

Baz Örnekleri;

 • Sodyum hidroksit: NaOH
 • Potasyum hidroksit: KOH
 • Magnzeyum hidroksit: Mg(OH)2

Tuzlar; asit ve bazların birleşerek oluşturduğu nötürleşme ürünüdür.

Tuz Örnekleri;

 • Sodyum Klorür: NaCI
 • Potasyum Klorür: KCI
Son Güncelleme : 29.12.2020 07:42:09
Bileşik Formülleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Bileşik Formülleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Bileşik Formülleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülü;Basınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (metrekare) (m2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basın...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kağıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması yada yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusunda...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın yada bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi o...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4)subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+ ...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan yada M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir. İtme formülü; İtme= net kuvvet...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022