Bileşik Formülleri Nelerdir?
13 Temmuz 2024

Bileşik Formülleri Nelerdir?

Bileşik Formülleri

Bileşikler, birden fazla farklı cins atomun bir araya gelerek oluşturduğu yeni özellikteki saf maddelere denir. Bu maddeler, kendilerini oluşturan elementlerden farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir.

Bileşiklerin Özellikleri Nelerdir?

 • Bileşikler, kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler. Kendilerini oluşturan elementlerden hem fiziksel hem de kimyasal özelliklere sahiptirler.
 • Bileşiği meydana getiren elementler kendi özelliklerini kaybederler.
 • Bileşiği meydana getiren elementler arasında belirli bir oran vardır.
 • Bileşikler oluşurken enerji alışverişi olur.
 • Bileşiği meydana getiren element atomları arasında kimyasal bağ vardır.
 • Bileşikler saf maddedirler.
 • Bileşikler homojendirler.
 • Bileşiklerin yoğunlukları sabittir.
 • Bileşikler, kimyasal tepkimeler ile oluşurlar ve yine kimyasal yollar ile ayrılabilirler.
 • Bileşiklerin en küçük yapı taşı (Birimi) moleküllerdir.
 • Bileşiklerin belirli erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları vardır.
Bileşiklerin çoğunluğu moleküler yapıya sahiptir. Ancak tuz gibi bazı bileşikler atomik yapıda olabilir. Bileşikler asitler, bazlar, oksitler ve tuzlar şeklinde sınıflandırılır.

Bileşik Çeşitleri ve Formülleri

Moleküler Yapılı Bileşikler

Bileşikler, eğer farklı cins element atomlarından oluşan moleküllerin birleşmesi ile meydana gelmişse, bu tür bileşiklere moleküler yapılı bileşikler denir. Bileşiklerdeki molekülleri meydana getiren atomlar arasında kovalent bağ bulunur.

Moleküler yapılı bileşik formülleri örnekleri

 • Hidrojen Florür: HF
 • Kükürt dioksit: SO2
 • Hidrojen Klorür: HCl
 • Su: H2O
 • Karbondioksit: CO2
 • Amonyak: NH3

Moleküler Yapılı Olmayan Bileşikler

Bileşikler, moleküllerden değil de farklı cins element atomlarının bir yığın meydana getirecek şekilde bir araya gelmesi ile oluşmuşsa, bu tür bileşiklere moleküler yapılı olmayan bileşikler denir. Moleküler yapıda olmayan bileşiklerdeki iyonlar düzenli bir yığın meydana getirirler. Bu bileşikler sonsuz örgü tipinde olan bileşiklerdir.

Moleküler yapılı olmayan bileşik formülleri örnekleri

 • Kalsiyum Oksit: CaO
 • Sodyum Klorür: NaCl
 • Sodyum İyodür: NaI
 • Kalsiyum Florür: CaF2

Bileşiklerin Sınıflandırılması ve Formülleri

Asitler

Asitler, suda çözündüğü zaman ortama H+ iyonu veren bileşiklerdir. Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya dönüştürürler. Tatları ekşidir. pH dereceleri 7'den azdır. Suda çözündüklerinde elektrik akımını iletirler. Asitler, günlük hayatta pek çok yiyecek ve içeceklerde bulunur. Örneğin, çilekte folik asit, gazozda karbonik asit, yoğurtta laktik asit ve elmada malik asit bulunur.

Asit Örnekleri

 • Hidroklorik asit: HCl
 • Hidrobromik asit: HBr
 • Hidroiyodik asit: HI
 • Hidroflorik asit: HF

Bazlar

Bazlar, suda çözündüğü zaman OH- iyonu veren bileşiklerdir. Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye dönüştürürler. Tatları acıdır. pH dereceleri 7'den fazladır. Asitler gibi suda çözündüklerinde elektrik akımını iletirler. Bazlar, temizlik malzemelerinde, diş macunlarında ve şampuanlarda bulunur.

Baz Örnekleri

 • Sodyum hidroksit: NaOH
 • Potasyum hidroksit: KOH
 • Magnezyum hidroksit: Mg(OH)2

Tuzlar

Tuzlar, asit ve bazların birleşerek oluşturduğu nötrleşme ürünüdür. Genellikle iyonik yapıda bulunurlar ve suda çözüldüklerinde elektrik akımını iletirler.

Tuz Örnekleri

 • Sodyum Klorür: NaCl
 • Potasyum Klorür: KCl

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Kuvvet Formülü Nelerdir?

Kuvvet Formülü Nelerdir?

Metan Formülü Nedir?

Metan Formülü Nedir?

Paralelkenar Formülleri Nelerdir?

Paralelkenar Formülleri Nelerdir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Çamaşır Suyu Formülü Nedir?

Çamaşır Suyu Formülü Nedir?

Kök Bulma Formülü Nelerdir?

Kök Bulma Formülü Nelerdir?

Potasyum Fosfat Formülü

Potasyum Fosfat Formülü

Sudkostik Formülü Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Sudkostik Formülü Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Soda Formülü Nedir?

Soda Formülü Nedir?

Güncel

Sodyum Asetat Formülü Nedir?

Sodyum Asetat Formülü Nedir?

Güncel

Atalet Momenti Formülü

Atalet Momenti Formülü

Vida Formülü Nedir?

Vida Formülü Nedir?

Sülfat Formülü Nedir?

Sülfat Formülü Nedir?

Başabaş Noktası Formülü

Başabaş Noktası Formülü

Hareket Formülleri Nelerdir?

Hareket Formülleri Nelerdir?

İstatistik Formülleri Nelerdir?

İstatistik Formülleri Nelerdir?

Hidrojen Klorür Formülü Nedir?

Hidrojen Klorür Formülü Nedir?

Çinko Sülfat Formülü Nedir?

Çinko Sülfat Formülü Nedir?

Düşeyara Formülü Nedir?

Düşeyara Formülü Nedir?

Frekans Formülü Nedir?

Frekans Formülü Nedir?

Fizik Hız Formülleri Nelerdir?

Fizik Hız Formülleri Nelerdir?

Bikarbonat Formülü Nedir?

Bikarbonat Formülü Nedir?

Diyoptri Formülü Nedir?

Diyoptri Formülü Nedir?

Sönmüş Kireç Formülü

Sönmüş Kireç Formülü

Sodyum Oksit Formülü Özellikleri

Sodyum Oksit Formülü Özellikleri

Ağırlık Formülü Önemi

Ağırlık Formülü Önemi

Sodyum Hipoklorit Formülü Nedir?

Sodyum Hipoklorit Formülü Nedir?

Dikdörtgenin Alan Formülü Nedir?

Dikdörtgenin Alan Formülü Nedir?

Boy Uzatma Formülü

Boy Uzatma Formülü

Alüminyum Nitrat Formülü Nedir?

Alüminyum Nitrat Formülü Nedir?

Kenarortay Formülleri Nelerdir?

Kenarortay Formülleri Nelerdir?

Dinamik Formülleri Nelerdir?

Dinamik Formülleri Nelerdir?